Jana Straková: Kompetence pro 21. století. Mezinárodní trendy v definování a měření vědomostí a dovedností

úterý 26. června 2012 ·

Prezentace z konference SCIO „Testováním ke kvalitě vzdělávání 2012“.


V posledním desetiletí dochází v mezinárodní komunitě k přehodnocení pohledu na cíle vzdělávání a na způsob ověření míry jejich dosažení.


Změna pohledu na cíle vzdělávání

Řada studií ukazuje, že využívání technologií eliminuje potřebu provádění rutinních úkonů nebo poskytování jednoduchých informací. Na významu naopak nabývá nerutinní řešení problémů, komplexní komunikace a sociální dovednosti. Potřeba po pracovnících provádějících rutinní úkony (manuální i kognitivní) dlouhodobě klesá a jsou hůře placeni. Naopak poptávka po pracovnících disponujících expertním myšlením a komplexní komunikací roste a jejich cena na trhu práce se zvyšuje.

Moderní pracovní trh potřebuje pracovníky, kteří disponují rozmanitými kognitivními a afektivními schopnostmi, jež bývají definovány jako dovedností pro 21. století, které zahrnují:
– být schopen komunikovat s lidmi z rozdílných kultur
– využívat rozmanitých technologií
– být schopen řešit komplexní problémy
– kriticky uvažovat
– spolupracovat s druhými
– adaptovat se na rychle se měnící prostředí a podmínky k plnění úkolů
– efektivně zvládat pracovní úkoly
– samostatně získávat nové vědomosti a informace.

Tyto dovednosti je třeba učit se ve škole.
Na trhu práce je jejich získávání obtížnější.
Každý je potřebuje – nejen pro uplatnění na trhu práce a další vzdělávání, ale také pro řešení situací běžného života…


Změny pohledů na hodnocení

Testování významně ovlivňuje obsah vzdělávání
– snaha hodnotit co nejširší spektrum cílů vzdělávání

Plošné testování nezlepšuje výsledky vzdělávání, není-li doprovázeno cílenou péčí o vyučování a učení
– péče o formativní hodnocení
– péče o profesní růst učitelů…


Závěr
– Kognitivní složky kompetencí pro 21. století umíme měřit standardizovaným způsobem
– Nekognitivní složky kompetencí pro 21. umíme měřit pouze částečně
– S největšími obtížemi se setkáváme při měření intrapersonálních dovedností


Prezentaci si můžete stáhnout ZDE.

0 komentářů: