Jana Hrubá: Ministr – hasič, nebo reformátor?

čtvrtek 19. července 2012 ·

Ministr Fiala oznámil včera změny ve státních maturitách pro období 2013 a 2014. Snaží se reagovat na nejhorší excesy, které se letos objevily.

Maturitní zkouška bude mít jen jednu úroveň, písemná práce a ústní zkouška z českého jazyka bude napříště hodnocena na školách, bude prodloužen čas před začátkem zkoušky z matematiky a vysvědčení by měli žáci obdržet hned po úspěšném vykonání poslední zkoušky. Žák, který prospěl v rámci přezkumného řízení, by měl dostat vysvědčení nejdéle před zápisem na vysokou školu.


Kdo změny navrhl?

Ministr v červnu sestavil skupinu pro revizi maturitní zkoušky a požádal její členy, aby první návrhy na úpravu maturitní zkoušky předložili během července. Návrh byl opravdu do měsíce hotov. Kdo jsou lidé, kteří se na něm podíleli?

Bc. Radek Cikl (předseda), Komise Rady asociace krajů ČR pro školství a sport
Tomáš Feřtek, EDUin o. p. s.
PhDr. Ondřej Hausenblas, PedF UK Praha
Mgr. Olga Hofmannová, ústřední školní inspektorka, ČŠI
PhDr. Marcel Chládek, MBA, senátor
Mgr. Miroslav Janeček, ředitel SOŠ stavební a zahradnické, Praha 9
Mgr. Václav Klaus, ředitel PORG – gymnázia a ZŠ, Praha
RNDr. Peter Krupka, Ph.D., ředitel Gymnázia Terezy Novákové, Brno
RNDr. Jiří Kuhn, předseda Asociace ředitelů gymnázií ČR
JUDr. Hana Poláková, vedoucí odboru školství, Krajský úřad Jihomoravského kraje
Mgr. Josef Slovák, rada Zlínského kraje pro školství, mládež a sport
Mgr. Josef Smutný, poslanec PSP ČR
Doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D., děkan Filosofické fakulty UK Praha
Ing. Jiří Zajíček, předseda Unie školských asociací CZESHA

V pracovní skupině najdete přívržence státní maturity i její kritiky, nikoli však zásadní odpůrce. Podle Jiřího Khuna je „skupina schopná se dohodnout na definitivní podobě maturitní zkoušky. Už proto, že jsou v ní zastoupeni lidé ze všech proudů středních škol i politického spektra. Myslím, že ten tým má potenciál nastavit závěrečnou maturitní zkoušku tak, aby měla smysl jak pro žáky, tak pro školy i stát,“ odhaduje.

Zdá se tedy, že se přece jen něco napravuje. Podle ministra Fialy jde o kroky, které by mohly vést k zavedení systému. Koncept státní maturity považuje obecně za správný, protože zajišťuje dosažení minimálního standardu středoškolského vzdělání a vede ke srovnatelnosti studijních výsledků. „Několikrát jsem řekl, že princip mé práce ve vedení ministerstva je činit systematické a promyšlené kroky, rozhodovat se na základě odborných posouzení a získat pro svá rozhodnutí širší odbornou veřejnost. Pokládám proto za logické a správné respektovat doporučení expertů z pracovní skupiny a děkuji jim,“ dodal ministr Fiala. Navržené změny vyžadují změnu legislativy. Vzhledem k tomu, že se na návrzích podíleli reprezentanti stran, ministr doufá v podporu napříč politickým spektrem a v rychlé legislativní řešení.


A co budoucnost státní maturity?

Pracovní skupina bude v příštích měsících pokračovat a připravovat návrh dlouhodobých změn ve státní maturitě. Ministr chce, aby státní maturity byly jednodušší, levnější a lidštější. Jeho cílem je obnovit důvěru studentů i veřejnosti ke státní zkoušce. „Nemůžeme postupovat tak, že každý rok provedeme úplně komplexní změnu. Máme za sebou dva ročníky maturit, víme o chybách, máme již nějaké zkušenosti, které musíme vyhodnotit a navrhnout, co dál. Musíme přemýšlet nad tím, jestli maturita plní veškeré funkce, které jsme si od ní slibovali,“ řekl nedávno ministr Fiala v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Otázek ale zbývá ještě mnoho. Jaké budou cíle budoucí podoby státní maturity? Budou slučitelné? Co se stane s obsahem státní maturity? Odpovídají ještě katalogy požadavků z let 2007–2008 nejen současnosti, ale i budoucnosti středoškolského vzdělávání? Odpovídají zaměření jednotlivých typů středních škol? Jak bude napříště lépe zajištěna kvalita úloh? Čím nahradit nevyhovující metodiku hodnocení?

A v neposlední řadě: Ministr zadal procesní a finanční audit, který by měl být hotov koncem srpna. Bude pak veřejně vyvozena organizační, finanční a morální zodpovědnost za paskvil státní maturity? Bude se někdo zabývat příčinami neúspěšnosti téměř dvaceti tisíc studentů (21,2%)? Bylo odvolání sedmi a půl tisíce z nich skutečně nedůvodné? (Z 8098 odvolání uspělo jen 534, z toho drtivá většina se týkala slohových prací.) Nebo byli letošní maturanti opravdu pokusnými králíky? Kdo a podle čeho to v dosavadním zákonem daném systému přezkumného řízení může a hlavně chce posoudit? Pojmenuje někdo otevřeně riziková místa celého procesu a porovná negativa s přínosy? Převažují klady, nebo zápory takové plošné zkoušky? Nebo existují jiná řešení?


Hasič, nebo reformátor?

Ministrův manažerský postup se jeví jako uvážlivý, stejně jako jeho nečetné veřejné vystupování v médiích, tak rozdílné od mediálních smrští jeho předchůdce. Fialova pozice není jednoduchá, protože státní maturita je jen jedním z mnoha kráterů, které zbyly po ministru Dobešovi na poli vzdělávání. Bude ministr Fiala jen hasičem požárů, nebo i reformátorem? Požáry je třeba hasit hned a na reformy mnoho času nezbývá (kdo ví, jestli máme ještě vládu a do kdy ji budeme mít?). Přesto nadhled a uvážlivý a systémový přístup k reformám ve spolupráci s aktéry potřebuje naše vzdělávání čím dál naléhavěji, a to na mnoha frontách.

0 komentářů: