Ve Čtyřlístku myslí s výukou na všechny typy žáků

pátek 3. srpna 2012 ·

Pro mateřskou a základní školu Čtyřlístek v Uherském Hradišti je rok 2012 plný změn. Nejen že se přestěhovala do moderních prostor v univerzitním areálu na Studentském náměstí. Kromě inspirativnějšího prostředí se školní jídelnou, wifi připojením a studenty vysoké školy, kteří mohou být mladším kolegům příkladem, obohatila ZŠ Čtyřlístek také své výukové programy.

Doposud se pedagogický přístup na této soukromé škole ve srovnání se státními základkami lišil výraznější orientací na individuální potřeby jednotlivých žáků. Během posledních dvou let ještě navíc pilotně odstartovali projekt vyhledávání talentů a následně i práce s nimi. Celý cyklus byl ukončen dvoudenním pobytem nadaných dětí v přírodě, kde měly příležitost v rámci svých zájmů se potkat i s podobně zaměřenými kamarády a zábavnou formou se dozvědět ještě další poznatky přímo od vysokoškolských profesorů.

Škola totiž dlouhodobě spolupracuje s Přírodovědnou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci, která jí také propůjčila jako jediné základní škole titul univerzitní škola. Ještě v červnu proběhla v rámci ukončení projektu nadaných žáků také konference pro padesát vybraných pedagogů, kteří byli ve třech modulech proškoleni, jak účinně pracovat s talentovanými studenty.

„ Pracovníci ZŠ Čtyřlístek zpracovali v rámci šíření svých zkušeností z projektu metodiku pro učitele a pracovní listy pro žáky, které poslouží během příštích pěti let nejen samotné škole, ale i ostatním pedagogickým sborům v České republice“, dodává k projektu nadaných dětí ředitelka školy Věra Olšáková.

Jako další novinka bude už po prázdninách ve Čtyřlístku zavedena inovativní metoda výuky angličtiny systémem Wattsenglish s rodilými mluvčími a speciálně vyškolenými lektory. Žákům tak přibude minimálně jedna hodina anglického jazyka plošně od první do deváté třídy. Zároveň bude na povinnou výuku bezprostředně po skončení denního rozvrhu pro zájemce navazovat také volitelný kroužek se stejnými jazykovými lektory. Už o letošních prázdninách mají děti možnost zúčastnit se příměstského jazykového tábora. „Tady Wattsenglish probíhá formou her, malování, soutěžení, tvoření a sportování. Jazykové dovednosti jsou předávány zkušenými lektory s pedagogickým minimem, kdy na osm dětí připadá jeden vedoucí, který bude mít možnost se prázdninovým studentům věnovat individuálně.“

Vzhledem k současným trendům, které lze sledovat už v mateřské školce, rozhodli se ve Čtyřlístku učit už od první třídy základy práce s počítači. „IT technologiím se nelze ubránit a dnes už s nimi pracují, nebo lépe řečeno si s nimi hrají i malé děti. Naší snahou je tedy naučit děti správnému přístupu a rozumnému využití počítače. Doufáme, že tento osvícený přístup může být i ochranou před nezkušeným naletěním na skrytá rizika dětského užívaní počítačů,“ vysvětluje nový nápad Věra Olšáková.

0 komentářů: