Arnošt Veselý: Cíle a využití celostátního testování žáků v povinném vzdělávání

středa 1. srpna 2012 ·

Prezentace z květnové konference SCIO „Testováním ke kvalitě vzdělávání 2012“.


Informace o konferenci „Konference SCIO hledala odpověď, zda se testováním zlepší kvalita vzdělávání“ najdete ZDE.


Hodnocení a vzdělávání:
– Hodnocení (žáků, učitelů, škol, systému) je prostředkem (nástrojem) k dosahování vzdělávacích cílů, nikoli cílem samým o sobě.
– Hodnotit hodnocení je možné pouze v kontextu toho, zda přispívá ke zlepšení vzdělávání a jak.
– Hodnocení je dobrý sluha, ale velmi špatný pán...


Jakými mechanismy má testování působit?
– Jenom samotný sběr dat a evaluace ke zlepšení nevedou.
– Již nyní sbíráme mnoho dat, ale neumíme je dostatečně využívat pro zlepšení.
– Základní otázka je: K jakým změnám má prostřednictvím daného nástroje dojít?...


Mechanismy změny v ČR

Tradičně důraz na zodpovědnost:

Zpráva OECD: „Hodnotící tým dospěl k názoru, že celkové chápání účelů a potenciálů hodnocení je zúžené. Hodnocení je stále převážně vnímáno jako nástroj, kterým vedeme hodnoceného k zodpovědnosti, „kontrolujeme“ jej a posuzujeme, jak dodržuje předpisy. Je to patrné na všech úrovních. Pozornost je často soustředěna na plnění formálních požadavků, již méně pozornosti je věnováno kvalitě postupů či způsobům, jak je zlepšit.“


Celou prezentaci najdete ZDE.

Další prezentace z konference jsou ZDE.

0 komentářů: