Magdaléna Klimešová: Metodická příručka Korupce v ČR

pondělí 13. srpna 2012 ·

Metodický materiál přináší souborný podklad určený pro pedagogy středních škol a víceletých gymnázií v oblasti výuky občanství a rozvoji občanských kompetencí.


Zdroj: web RVP

Metodika poskytuje souhrnné informace o korupci, jejích příčinách a důsledcích, výskytu v ČR či trestnosti, ale i konkrétní cvičení, hry a metodické návody, jak s tématem v hodinách pracovat a předávat problematiku korupce studentům.

Metodická příručka vznikla v rámci projektu Semináře o korupci pro studenty středních škol financovaného Velvyslanectvím Spojených států amerických. Metodiku jsme upravovali na základě zkušeností z cyklu realizovaných seminářů a odlaďovali metodické postupy tak, aby v daném rozsahu studentům přinesly maximálně efektivně klíčové informace a usnadnily jim orientaci v tématu. Níže si můžete tento metodický manuál zdarma stáhnout a využívat ve výuce.

Témata obsažená v metodice
– Co je korupce: definice, typy, druhy úplatků, přidružené jevy
– Korupce v ČR: výskyt, problematické oblasti
– Trestnost a postihy
– Příčiny a důsledky
– Řešení: možnosti minimalizace, budování integrity, whistleblowing
– Co můžu dělat já
– Odkazy na další zdroje
– Metodické postupy, hry a cvičení
– Modelové hodiny


Modelové hodiny

Metodika poskytuje soubor modelových hodin a program projektového dne. Tyto konkrétní návrhy využívají informace a cvičení zpracované v textu příručky a jsou variabilní podle potřeb každé školy. Podklady je možné používat nejen ve škole, ale také je užít jako formu netradičního domácího úkolu s navazujícími aktivitami.

Jednotlivá cvičení jsou navržena tak, aby motivovala studenty zajímat se o dění kolem sebe, ať už na lokální úrovni, nebo na úrovni vysoké politiky a veřejné správy. Některá cvičení studenty vedou k aktivnímu občanskému životu.


Interaktivní moduly

Příručka přináší postupy, které podporují interaktivní formu probírání problematiky korupce. Zásadním východiskem je otevřená diskuze mezi všemi studenty. Na diskuze navazuje soubor cvičení jako např. myšlenková mapa, strom problémů, analýza přidružených jevů, protikorupční desatero či rozbor kauzy z okolí.

Příručku si můžete stáhnout ZDE.

0 komentářů: