Jana Klimešová: Jak se stát naším čtenářem?

pátek 28. září 2012 ·

V úvodním dílu naší minisérie informací o Pedagogické knihovně (PK) jsme se snažily seznámit vás s knihovnou jako takovou. Tentokrát nabízíme stručný návod, jak se stát jejím čtenářem a/nebo uživatelem služeb e-PK – elektronické pedagogické knihovny.

Úvodní informace najdete ZDE.

Čtenářem knihovny se může stát fyzická osoba starší 15 let či právnická osoba.

PK nabízí svým budoucím čtenářům možnost online předregistrace, tzn. zadání základních registračních údajů: jméno, příjmení, ulice, číslo, obec. Po této předregistraci má čtenář možnost začít využívat služby knihovny, tj. objednat si výpůjčky publikací z fondu PK.

Pozor: Po vyplnění a odeslání registračních údajů je třeba zaplatit registrační poplatek a vyzvednout si čtenářský průkaz nejpozději do tří dnů. K vydání čtenářského průkazu je třeba předložit identifikační průkaz pro ověření totožnosti, tj. občanský průkaz, resp. cestovní pas u cizích státních příslušníků.

Pokud si čtenářský průkaz nevyzvednete do 3 dnů, bude předběžná registrace zrušena a vámi poskytnuté údaje budou vymazány z databáze uživatelů PK. S údaji, které jste poskytli prostřednictvím registračního formuláře, je samozřejmě nakládáno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Po tuto dobu budou rovněž rezervovány publikace, objednané po online předregistraci. Po dokončení registrace a vydání čtenářského průkazu můžete začít využívat služby knihovny v plném rozsahu.

Nechcete-li využít online předregistraci, stačí přijít do knihovny a v půjčovně vyplnit přihlášku a předložit průkaz totožnosti – poté vám bude vystaven čtenářský průkaz a můžete začít využívat služby knihovny v plném rozsahu.


A jak se stát uživatelem e-PK – elektronické pedagogické knihovny?

Uživatelé e-PK se může stát:
– občan ČR starší 18 let, způsobilý k právním úkonům; rovněž také cizí státní příslušník starší 18 let, způsobilý k právním úkonům
– knihovna, příp. jiná právnická osoba, rovněž také zahraniční knihovna

Uživatelem se můžete stát až po registraci a není nutné být současně registrovaným čtenářem Pedagogické knihovny J. A. Komenského. Blíže viz Knihovní řád e-PK v kapitole 2.


Registrace do e-PK

Zájemce může využít registrační formulář na stránkách e-PK, kde po vyplnění formuláře bude smlouva vygenerována, případně je možno smlouvu stáhnout prázdnou a po vytisknutí vyplnit ručně (viz kapitola 2.3 Knihovního řádu e-PK) – shrnuto: je třeba vyplnit, podepsat a nechat podepsat od e-PK dva exempláře „Smlouvy o užívání služby elektronického dodávání dokumentů a dalších služeb kooperačního systému e-PK“.

Oba podepsané exempláře je nutno doručit do servisního centra e-PK (osobně, nebo poštou), kde bude podepsána zástupcem NPMK-PK a od té chvíle se stáváte registrovaným uživatelem e-PK.


A kdy si můžete začít objednávat?

Ihned po registraci! Poté, co vaši předregistraci odešlete, můžete začít s objednáváním, ale pozor – vaše objednávky nebudou realizovány, dokud nebudete mít podepsanou smlouvu s e-PK a nesložíte na váš účet peníze.


Jak vložit peníze na účet?

Uživatel služeb e-PK může peněžní částku na finanční účet poukázat:
– osobně v Pedagogické knihovně platbou v hotovosti
– bankovním převodem na zálohový podúčet NPMK na základě faktury (právnické osoby)
– bankovním převodem na zálohový podúčet NPMK ČNB 20001-6838031/0710
– poštovní poukázkou typu C (uživatel doplní příslušné údaje, tj. variabilní symbol a bankovní spojení)


A jaké služby e-PK nabízí?

Základními službami jsou služby typu document delivery, tzn. dodávání kopií dokumentů, a rešeršní služby.


Novinky za červenec–srpen 2012

Novinková služba je připravována jako výběr toho nejzajímavějšího, co za poslední měsíc (měsíce) přibylo do fondu pedagogické knihovny. Novinková služba se snaží postihnout nejen aktuální témata, ale také stěžejní díla z oblasti pedagogiky, školství, výchovy a vzdělávání.

Na adrese novinkové služby naleznete:
– Novinky z hlavního fondu knihovny: pedagogika, psychologie, ostatní
– Novinky Sukovy knihovny (literatura pro děti a mládež): první čtení, 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ, naučná literatura, přečtěte si s dětmi
– Článkové novinky: pro řídící pracovníky ve školství, ze zahraničních časopisů

0 komentářů: