Jitka Gobyová: Co nám může přinést mezigenerační vzdělávání?

pondělí 15. října 2012 ·

Zářijový kulatý stůl SKAV a EDUin se tentokrát konal ve Francouzském institutu. Jeho cílem bylo představit francouzské a české příklady vzájemného učení generací.

Zdroj: www.skav.cz

Příspěvky týkající se oblasti mezigeneračního vzdělávání přednesli tito odborníci:
– Carole Gadet, francouzská expertka zabývající se otázkami mezigeneračního vzdělávání: Projekt Ensemble demain;
– Prof. PhDr. Milada Rabušicová, Dr., FF MU, Brno: Výzkum Mezigenerační učení v rodině;
– Ing. Dana Steinová, CCV KD Vltavská, Praha: Projekt Experimentální univerzita pro prarodiče a vnoučata;
– Mgr. Pavel Sumec, ZŠ Sedmikráska o. p. s, Rožnov pod Radhoštěm: Projekt Příběhy dvou generací.

Jako první vystoupila Carole Gadet, která popsala zrod a vývoj mezigeneračního projektu Ensemble demain (Společně zítra), který realizuje francouzské Ministerstvo školství ve spolupráci s asociací Ensemble demain. Jeho aktivity se zaměřují na školní i mimoškolní vzdělávání a jsou určeny žákům 1. a 2. stupně ZŠ… Projekt začal v roce 1999 na jedné škole, postupně se rozšířil do celé Paříže a v současnosti jsou do něho zapojeny školy po celé Francii…

…V roce 1999 začala jedna třída spolupracovat s domovem seniorů, který byl v tu dobu v její blízkosti otevřen. Ve škole bylo mnoho dětí ve věku 9–10 let se vzdělávacími i kázeňskými problémy. Byl sestaven celoroční program pro spolupráci, který obsahoval různé typy spolupráce, byly vytvořeny pracovní skupiny podle věku seniorů, žáci s nimi byli v kontaktu po celý rok.

Projektem bylo sledováno několik různých cílů v různých oblastech. Cíle se lišily podle věku zapojených dětí, podle typu školy i podle skupin seniorů. Byly sledovány cíle na pedagogické úrovni v oblasti umění, probíhající aktivity se týkaly literatury, tance, hudby, řemesel, vědy, jazyka a rozvíjely schopnosti dětí. Cílů bylo dosahováno prostřednictvím her, divadelních představení, písní, u starších dětí i filosofických seminářů apod. Znalosti dětí se za dobu trvání projektu prohloubily.

Druhou skupinou cílů byly cíle sociální (děti si osvojovaly sociální dovednosti a staří lidé si tyto schopnosti udržovali), zlepšila se komunikace a informování obou zúčastněných stran. Tématy komunikace byly dospívání i stárnutí, staří lidé vyprávěli o svých zážitcích z války a odboje, pro mladé byly důležitými náměty přistěhovalectví a nezaměstnanost. Ze spolupráce měly prospěch obě strany, např. se zlepšila samostatnosti dětí, staří lidé se aktivovali, začali se zajímat o dění kolem sebe…

Celý text si můžete přečíst ZDE.

0 komentářů: