Další vzdělávání dospělých má standardy kvality

pondělí 12. listopadu 2012 ·

Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR (AIVD ČR) jako největší profesní sdružení v dalším vzdělávání připravila a zveřejnila dva standardy kvality – Desatero kvalitního lektora a Desatero kvalitní vzdělávací instituce. Oba dokumenty jasným a transparentním způsobem nastavují parametry kvality v dalším vzdělávání.

Zdroj: www.aivd.cz


Jak například poznáte kvalitního lektora?
– Je respektovanou osobností, odborníkem s komplexními a aktuálními poznatky v oboru, ve kterém působí.
– Dělá svou práci rád a vnímá ji jako poslání. Je vstřícný a přátelský, trpělivý a empatický. Má autoritu, povzbuzuje a vede účastníky, je předvídavý, kreativní a schopný improvizace.
– Neustále aktualizuje své lektorské a odborné kompetence, účastní se vzdělávacích a rozvojových akcí, studuje odborné zdroje, popř. sám publikuje.
– Zná širokou škálu metod a technik vzdělávání a využívá je s ohledem na obsah a cíl vzdělávání a cílovou skupinu.
– Je schopen týmové spolupráce.

Nehodilo by se to i do standardu kvality profese učitele?

Obě desatera naleznete ZDE

0 komentářů: