Profesor Milan Hejný je jednička mezi matikáři

čtvrtek 20. prosince 2012 ·

Prof. Milan Hejný obdržel v rámci projektu „Českých 100 Nejlepších“ ocenění „MathProf ONE“ neboli jednička mezi matikáři. Cenu mu 30. 11. 2012 na Pražském hradě předala ministryně práce a sociálních věcí Ludmila Müllerová.

„Profesor Milan Hejný působící na Pedagogické fakultě UK v Praze je uznávaný didaktik matematiky, který propaguje nový způsob výuky matematiky, při kterém děti mohou vycházet ze svých každodenních zkušeností. Při řešení úloh tak děti matematice snáze porozumí. Své bohaté zkušenosti profesor Hejný předává nynějším i budoucím pedagogům, aby výuka tohoto předmětu, mnoha žáky a studenty neoblíbeného a přitom tak důležitého, dosáhla vyšších kvalit,“ odůvodňuje volbu společnosti COMENIUS její prezident Karel Muzikář. „Považujeme matematiku za jeden z klíčových elementů úspěšného, efektivního a objektivně přínosného vzdělávacího procesu. Metoda profesora Hejného pomáhá ke kvalitnímu matematickému základu, na kterém se může dále stavět a díky kterému se rozvíjí intelekt,“ dodává Karel Muzikář, podle nějž má tato metoda význam i pro firmy jakožto budoucí zaměstnavatele těchto dětí.

Hlavní myšlenka originální metody, kterou profesor Hejný společně s doc. Darinou Jirotkovou a dalšími spoluautory vtělil do učebnic matematiky pro první až pátý ročník, není nová. Spočívá v poznání, že když žák sám řešením vhodných úloh matematiku objevuje, tak jsou jeho znalosti pevnější a hlubší a trvalejší, než když ji učíme tak, že žák od učitele přebírá hotové poznatky a ukládá si je do paměti. Problém ale je, jak toto poznání uvést do škol. Jak vytvořit bohaté soubory vhodných úloh, jejichž řešením třída opravdu celou matematiku prvního stupně objeví? Právě to se týmu profesora Hejného podařilo v učebnicích vydávaných Nakladatelstvím Fraus. Milan Hejný k tomu dodává: „Naše učebnice předpokládají, že učitel nic žákům nevysvětluje, pouze organizuje diskusi mezi žáky. Pro mnohé učitele je tato silně netradiční cesta výuky těžko pochopitelná a nepřirozená. Ale ve všech sledovaných třídách, ve kterých učitel dokázal překonat tradiční postupy, vidíme nejen výrazný vzestup znalostí žáků, ale i jejich radost z matematiky. Projevuje se to v soutěžích, jako je Cvrček, v nichž se tyto třídy umísťují na předních místech, přičemž i nejslabší žáci těchto tříd vykazují nadprůměrné výsledky.“

Hejného tým už pracuje na sbírkách úloh pro druhý stupeň základních škol

Žáci, kteří jsou na prvním stupni vedeni metodou Milana Hejného a jsou zvyklí nahlížet na matematiku tvůrčím způsobem, mají naději, že i na druhém stupni budou vedeni v podobném duchu. Proto již déle než rok pracuje jeho tým, postupně rozšiřovaný o učitele z druhého stupně a z gymnázií, na sbírkách úloh pro 6.–9. ročník.


_____________________

Nakladatelství Fraus je jedním z největších českých učebnicových nakladatelství a patří mezi hlavní propagátory interaktivní výuky v ČR. Stěžejní část sortimentu tvoří ucelené řady tištěných i interaktivních učebnic a vzdělávacích materiálů pro základní školy, víceletá gymnázia, střední a jazykové školy. Interaktivní učebnice Nakladatelství Fraus využívá v současné době více než polovina škol v ČR. Kromě výukových materiálů vznikl na půdě nakladatelství také unikátní systém pro vzdělávání, komunikaci a řízení výuky FlexiLearn. V konkurenci předních tuzemských i evropských nakladatelů získalo Nakladatelství Fraus řadu ocenění, například v soutěžích o nejlepší evropské učebnice. Nakladatelství poskytuje školám i službu vzdělávání učitelů. V minulém školním roce bylo v rámci tohoto projektu proškoleno 7 tisíc učitelů.

Kromě učebnic vydává nakladatelství také pedagogickou literaturu, edici Čti+ na podporu čtenářské gramotnosti nebo populárně-naučné encyklopedie pro děti CO-JAK-PROČ a další zájmovou literaturu.

0 komentářů: