Jana Klimešová: Rešeršní služba v Pedagogické knihovně J. A. Komenského

čtvrtek 28. března 2013 ·

Specializovaná pracoviště knihovny nabízejí rešeršní službu – vyhledávání informací o určité problematice na základě zadaného rešeršního dotazu – z databází PK i z databází externích, z knih i časopiseckých článků.

Pracoviště doplňování a zpracovávání fondu nabízejí uživatelům i návštěvníkům knihovny rešerše z databáze knih, historického generálního jmenného katalogu, katalogu učebnic a vysokoškolských skript aj. Odborní pracovníci také zodpovídají různě náročné tematické dotazy.

Pracovníci bibliografie podávají bibliografické a tematické informace, poskytují konzultace, zodpovídají tematické dotazy uživatelů a na požádání zpracovávají rešerše z Pedagogické bibliografické databáze (PBD).

Tato databáze se v knihovně buduje od r. 1990, navazuje tak na dlouholetou tradici bibliografických kartoték budovaných v knihovně od 60. let 20. století.

PBD obsahuje anotované bibliografické záznamy z českých a zahraničních převážně pedagogických časopisů. Součástí PBD jsou i anotované záznamy komeniologické literatury z odborných časopisů a sborníků. V současnosti databáze obsahuje na 120 000 záznamů zaměřených především na problematiku výchovy, vzdělávání, školství aj. Databáze je volně přístupná na webových stránkách knihovny v rámci online katalogu.

Rešerše se vypracovávají na počkání, pouze složitější a komplikovanější dotazy se vyřizují na objednávku. Objednávky rešerší lze zadat i telefonicky nebo e-mailem. Jde o placenou službu, kterou lze uhradit hotově při vyzvednutí rešerše nebo odečtením z konta uživatele služby e-PK (elektronická pedagogická knihovna). Ceny za rešeršní službu jsou stanoveny Knihovním a výpůjčním řádem PK.


Rešerši si každý čtenář/uživatel může vytvořit i sám. Jak na to?

Při hledání článkové literatury na určité téma je nejvhodnější cestou vstup do online katalogu a volba záložky Pedagogický tezaurus (tj. strukturovaný slovník termínů z pedagogiky a příbuzných oborů sloužící k věcnému popisu dokumentů a k jejich zpětnému tematickému vyhledávání v databázích). V rámci záložky Rozšířené vyhledávání lze kombinovat výrazy z pedagogického tezauru s hesly z jiných rejstříků, s výrazy z libovolného pole používaného k popisu záznamů, např. pole pro jazyk dokumentu. K rejstříkům, které lze při vyhledávání v PBD využít, patří rejstříky osob, korporací, akcí, názvy děl J. A. Komenského, MDT a Konspektu, zeměpisných názvů, chronologických údajů a rejstřík volně tvořených předmětových hesel. Existuje tedy celá řada možností a cest, kterými se uživatelé mohou dostat k hledaným bibliografickým informacím.

Knihovna na svých webových stránkách nabízí také již hotové výstupy z databáze – tematické rešerše k aktuálním a zajímavým problémům, pravidelné roční bibliografické soupisy článkové literatury s názvem Ekonomika školství a Komeniologická literatura za daný rok aj.

Všechny tyto výstupy lze najít v oddílu Novinky a publikace.


Novinky za únor 2013


Knihy (hlavní fond):
pedagogika
psychologie
ostatní společenskovědní obory

Sukova knihovna (literatura pro děti a mládež):
první čtení
první stupeň ZŠ
druhý stupeň ZŠ
naučná literatura
přečtěte si s dětmi

Články:
z českých časopisů
ze zahraničních časopisů

Tematická rešerše:
Ekonomika školství ČR 2012

0 komentářů: