Ministerstvo školství vyčlenilo 10 milionů korun na logopedickou prevenci

pátek 7. června 2013 ·

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2013 a vyčlenilo na něj deset milionů korun. Žádosti o dotace lze podávat do 17. června 2013.

Ministerstvo školství tak reaguje na stále se snižující úroveň řečových dovedností u dětí předškolního věku, což vede také k rostoucím počtům odkladů školní docházky z důvodu vad řeči u dětí. Aktuálnost zkvalitnění prevence narušené komunikační schopnosti u dětí v předškolním věku podporují i zkušenosti odborníků z OECD.

„V rámci projektu chceme podpořit aktivity na další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti logopedické prevence, tvorbu a realizaci školních projektů na podporu rozvoje řeči ve spolupráci s rodiči, a také možnosti vybavení pracovišť moderními pomůckami pro logopedickou prevenci,“ shrnul cíle programu náměstek ministra pro vzdělávání Jindřich Fryč.

V rámci projektu by mělo být proškoleno téměř tisíc učitelů pracujících s dětmi s narušenou komunikační schopností a kolem sta pracovišť bude vybaveno moderními interaktivními logopedickými pomůckami.

Po absolvování kurzů zaměřených na logopedickou prevenci, které mají být v rámci projektu uskutečněny do konce roku 2013, získají pedagogičtí pracovníci základní poznatky z oblasti řečové výchovy a poruch komunikačního procesu, a dále kompetence k provádění prevence ve spolupráci s odborníky a rodiči. Kromě proškolených pedagogů by měly být výstupem projektu také příklady dobré praxe recenzované odborníky na logopedickou prevenci u dětí předškolního věku.

1 komentářů:

Anonymní řekl(a)...
7. června 2013 v 8:53  

Je to krása.
Ale jednu skvrnku to má. Zase bude stát a jeho instituce suplovat to, co po tisíciletí dělali rodiče a rodina: mluvit s dítětem. Zajímalo by mě, který výzkum doložil, že klesají komunikační SCHOPNOSTI dětí. Schopnost je např. citlivost sluchu, motorika jazyka a jeho koordinace s centry, vrozené předpoklady pro řeč. To je nesmysl, tento výraz. Mluvíme-li o komunikaci, jedná se už o dovednosti a návyky, a ty lze rozvíjet jedině činností a procvičováním. A ve škole už je hodně pozdě.