Arnošt Veselý: Celoplošné zlepšení vzdělávacího systému

středa 17. července 2013 ·

Ukázka z prezentace na konferenci SKAV, MŠMT a EDUin Kvalitní vzdělání pro každé dítě v každé škole 14. 6. 2013.


Změny jsou tak snadné
... ale provádět nějaké změny ≠ zlepšovat výuku

Jádro reformy musí spočívat ve zkvalitnění výuky a zlepšení každodenních výukových i řídích praktik ve škole a ve třídě.

Co lze dělat
– Přikazovat, kontrolovat a dávat sankce – „tradiční model“
– Hodnotit, informovat a ostatní nechat na svobodném rozhodnutí všech aktérů – „tržní model“
– Podporovat, pomáhat a pozitivně vést – „pomáhající model“


Celoplošná, pozitivní a udržitelná změna
1. Malý počet ambiciózních, ale dosažitelných cílů
2. Pozitivní přístup k procesu zlepšování ve všech školách a zaměření se na úspěch všech žáků
3. Důraz na zvyšování kapacit
4. Zainteresování a zapojení aktérů na různých úrovních řízení + silný leadership
5. Soustavné vzdělávání + výzkum
6. Zaměření se na klíčové strategie, ale neopomíjení dalších problémů
7. Efektivní využívání zdrojů
8. Velké úsilí vynaložené na implementaci a podporu procesu změny.
(Levin, Ben: System-wide improvement in education, 2012)


Některé konkrétní příklady budování kapacit
– Další vzdělávání přímo „v terénu“ (Místo nefunkčního „expertního modelu“) – setkávání učitelů přímo v terénu, diskuse nad pracemi žáků
– Metodická sdružení okolo jednotlivých předmětů (pro více škol)
– Vytváření sítí a internetových platforem
– Vytvoření pozice uvádějícího učitel
– Pomocný personál – větší využití studentů pedagogických fakult, ale i dobrovolníků
– Podpora vzájemných hospitací
– Trvalá spolupráce s odborníky mimo školu
– Tvůrčí volno (formou grantů)
– Vytvoření pozice „superintendenta“ pro skupinu škol – koordinace, podpora inovací
– Stanovení zodpovědnosti za zvyšování kvality výuky
– Funkční systém dalšího vzdělávání přímo v terénu
– Podpora vůdcovství (leadership) na všech úrovních
– Vytvoření a správa platforem, kde se různí aktéři mohou potkávat a inspirovat (týká se i akademiků!)

Některá možná úskalí zvyšování kapacit
– Formalismus
– Budování kapacit není propojeno se zlepšováním výsledků
– Každá reforma vyžaduje „tlak i podporu“ – budování kapacit zaměřené na výsledky

Celou prezentaci si můžete stáhnout ZDE.
Výstupy z konference a shrnutí kampaně Česko mluví o vzdělávání najdete ZDE.

0 komentářů: