Jana Klimešová: Centrum pro školní knihovny (CŠK)

středa 10. července 2013 ·

Centrum funguje na principu průběžně aktualizovaných webových stránek a je určeno především pedagogům a knihovníkům pracujícím ve školních knihovnách.

Hlavním cílem těchto stránek je pomoci:
– ředitelům základních a středních škol při rozhodování o tom, zda a jak ve škole vytvořit nový typ pracovny – školní knihovnu / studijní a informační centrum školy,
– učitelům a dalším pracovníkům školy, kteří mají na starosti vedení školní knihovny a často si s odbornou stránkou vedení školní knihovny nevědí rady,
– případně i profesionálním knihovníkům, kteří jsou, nebo se právě stali knihovníky školní knihovny nebo vedoucími studijního a informačního centra školy a hledají cesty, jak tuto práci dělat co nejlépe.

Web CŠK je tematicky strukturovaný, nabízí informace z těchto oblastí:
– legislativa vztahující se na školní knihovny
– plánování a budování školní knihovny
– funkce školní knihovny
– práce ve školní knihovně včetně vyučování ve školní knihovně
– vzdělávání knihovníků školních knihoven
– výchova k práci s informacemi
– problematika čtenářství a čtenářské gramotnosti
– odkazy na zajímavé informační zdroje

Centrum pro školní knihovny poskytuje od r. 2009 službu „Ptejte se CŠK“. Zájemci se zde mohou ptát na vše, co s problematikou školních knihoven souvisí.

CŠK spolupracuje s Klubem školních knihoven SKIP, s Moravskoslezskou vědeckou knihovnou v Ostravě, Centrem dětského čtenářství v Brně, Slovenskou pedagogickou knižnicou v Bratislavě aj.

Web CŠK můžete využít i pro propagaci vlastních akcí a zviditelnění své školní knihovny na veřejnosti.

Kontakt:
Mgr. Radmila Indráková
Centrum pro školní knihovny, NPMK – Pedagogická knihovna J. A. Komenského
Mikulandská 5, 116 74 Praha 1
Tel.: 221 966 438, e-mail: indrakova@npmk.cz


Novinky za květen 2013

Knihy (hlavní fond):
pedagogika
psychologie
ostatní společenskovědní obory

Sukova knihovna (literatura pro děti a mládež):
první čtení
první stupeň ZŠ
druhý stupeň ZŠ
naučná literatura
přečtěte si s dětmi

Články
z českých časopisů
ze zahraničních časopisů

0 komentářů: