Ondřej Kupčík: Reakce žáků olomouckých základních škol na kauzu methanol

pondělí 8. července 2013 ·

Článek podává zprávu o výzkumu provedeném v rámci autorovy diplomové práce s názvem Konzumace alkoholu žáky 9. tříd olomouckých základních škol s ohledem na kauzu metanol (Kupčík, 2013). Výzkum se zabýval zkušenostmi, návyky a postoji žáků devátých tříd olomouckých základních škol ke konzumaci alkoholických nápojů, zaměřil se na změny v jejich chování a konzumaci alkoholu po propuknutí kauzy metanol v polovině loňského roku.

Výzkum, který probíhal formou dotazníku, byl proveden v roce 2013 na vybraných olomouckých základních školách. Zapojilo se do něj 189 respondentů, žáků 9. tříd základních škol, čímž bylo téměř dosaženo reprezentativního vzorku, můžeme tedy usuzovat, že výsledky, ke kterým jsme dospěli, mají vysokou výpovědní hodnotu.

Z výsledků výzkumu vybíráme zajímavá zjištění. Bohužel, v souladu se současnou vysokou společenskou tolerancí konzumace alkoholu dětmi, bylo zjištěno, že 91 % (tzn. 172) žáků devátých tříd již konzumovalo alkoholické nápoje. Průměrný věk prvního kontaktu s alkoholem je však překvapivě vysoký, na hranici 13 let. Osobou, která dětem poprvé zprostředkovala alkoholický nápoj, je, opět v souladu se současným trendem, nejčastěji rodič nebo kamarád.

Téměř 40 % žáků 9. tříd konzumuje alkohol, dle své výpovědi, zpravidla 1–4krát za měsíc. Za alarmující považujeme výsledky zjištěné u téměř 13 % respondentů, kteří uvedli konzumaci alkoholu ve frekvenci 1–6krát týdně. Tyto žáky považujeme, s ohledem na kauzu metanol, za vysoce rizikové v možnosti otravy.

I přes legislativní opatření není pro tři čtvrtiny oslovených žáků problémem si alkoholický nápoj opatřit. Téměř 20 % žáků 9. tříd nebylo doposud při objednávce alkoholického nápoje v gastronomickém zařízení odmítnuto. Pouze velmi málo dětí se po prvotním odmítnutí prodeje alkoholického nápoje již znova nepokusí si alkohol obstarat jiným způsobem (změna restauračního zařízení, nákup přes zletilého kamaráda apod.). Průměrný měsíční příjem žáků činí 300 Kč a je tvořen výhradně kapesným od rodičů. Při přepočtu potenciální útraty respondentů za alkohol zjišťujeme, že výdaje respondentů za alkohol jsou výrazně vyšší než jejich příjem a respondenti nemohou být schopni tyto výdaje uhradit. Vzniká tak otázka, kdo dětem kupuje alkohol?

V souladu se současným trendem „výchovy ke zodpovědnému pití“, kterou propaguje u dospělých konzumentů např. Světová zdravotnická organizace, se pravděpodobně i rodiče snaží regulovat pití svých dětí prostřednictvím dovoleného či tolerovaného pití v přítomnosti rodičů. Téměř 80 % oslovených žáků, a to s výraznou převahou chlapců, uvádí, že již konzumovalo alkoholický nápoj v přítomnosti rodičů, přičemž pouze 19 % z těchto rodičů na konzumaci zareagovalo odmítavě (negativně). Rizikem této pravděpodobně dobře míněné snahy je však negativní výchovný vzor, vznik a upevnění chuťového návyku na alkoholické nápoje u dětí, bagatelizace preventivních legislativních opatření apod. Co je však nejvíce překvapivé, jak velký podíl (41 %) dětí, kterým bylo umožněno konzumovat alkohol v přítomnosti rodičů, tají před rodiči, že alkohol konzumují i jinde, mimo přítomnost rodičů. Co vede děti, které mají rodiči povoleno konzumovat alkohol, k tomu, aby i přesto další konzumaci alkoholu tajilo?

Probíhající kauzu metanol zaznamenaly téměř všechny děti (96 % oslovených žáků 9. tříd základních škol). Nejnosnějším zdrojem informací byla televize (80 %) a internet (12 %). I přes povědomí o probíhající kauze se 4 % respondentů domnívala, že methanol není smrtelně toxický. Alarmující je ovšem zjištění, že více jak polovina respondentů i přes vědomí smrtelné toxicity methanolu nepřestala konzumovat alkoholické nápoje. Pouze třetina respondentů změnila své dosavadní návyky v konzumaci alkoholu, a to přechodem na dražší, a tedy pravděpodobně kvalitnější, tedy i bezpečnější značky alkoholických nápojů. Tato pověra bezpečnosti dražších a především zahraničních značek alkoholických nápojů kolovala v průběhu kauzy metanol obecně mezi konzumenty alkoholu. Celých 64 % žáků však i nadále konzumovala „levné“ značky alkoholických nápojů. Rovněž bylo zjištěno, že až 83 % respondentů kombinovalo při konzumaci alkoholických nápojů více druhů, jakožto médii prezentovanou metodu prevence smrtelné otravy metanolem. Vlivem této metody lze předpokládat i zvýšenou spotřebu alkoholických nápojů, a tedy i vyšší dávky alkoholu v něm obsažené, tzn. i vyšší riziko vzniku závislosti či intoxikace.

Použité zdroje:
Kupčík, Ondřej: Konzumace alkoholu žáky 9. tříd olomouckých základních škol s ohledem na kauzu metanol, 2013. Diplomová práce, Univerzita Palackého v Olomouci.

Mgr. Ondřej Kupčík, kontakt: ondrejkupcik@seznam.cz

1 komentářů:

Anonymní řekl(a)...
9. července 2013 v 10:38  

pověra bezpečnosti?