Jak učit o traumatické minulosti?

čtvrtek 15. srpna 2013 ·

Na Univerzitě Karlově proběhl druhý ročník semináře „Svědectví pamětníků ve výuce pro 21. století“.

Ve dnech 8.–12. července proběhl druhý ročník letního semináře pro pedagogy z České a Slovenské republiky, pořádaný Univerzitou Jižní Kalifornie ve spolupráci s Univerzitou Karlovou v Praze. Seminář se konal v Centru vizuální historie Malach při Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, kde jsou již od roku 2010 pro studenty, pedagogy, badatele i nejširší veřejnost zpřístupněny videonahrávky autobiografických interview s pamětníky pohnutých a tragických událostí minulého století. V bezmála 52 000 rozhovorech, natočených mezi lety 1994 a 2010 v 57 zemích a ve 34 jazycích, lze najít relevantní svědectví prostřednictvím řady nástrojů včetně fulltextového vyhledávání v mluvené řeči.

Cílem druhého ročníku semináře „Svědectví pamětníků ve výuce pro 21. století“ bylo rozvíjení schopnosti efektivního a smysluplného vzdělávacího využití audiovizuálních svědectví pamětníků v pedagogické práci se studenty. Využití nahrávek rozhovorů s pamětníky umožňuje nejen prohloubení nových gramotností potřebných pro 21. století (informační, mediální a digitální gramotnost), ale také nastolení kontroverzních a problematických témat k diskusi ve třídě. Účastníci semináře z Čech, Moravy, Slezska i Slovenska prostřednictvím přednášek, diskusí a samostatné badatelské práce zahájili tvorbu svých vlastních vzdělávacích projektů – vyučovacích hodin využívajících úryvky z interview s pamětníky, uložených v Archivu vizuální historie Nadace šoa na Univerzitě Jižní Kalifornie (USC Shoah Foundation). Kromě Martina Šmoka, konzultanta USC SF pro vzdělávací programy, během minulého týdne na semináři vystoupil také didaktik dějepisu a středoškolský učitel Mgr. Milan Hes, Ph.D., historik Mgr. Michal Schuster z Muzea romské kultury v Brně, a vedoucí Oddělení pro dějiny šoa Židovského muzea v Praze Mgr. Michal Frankl, Ph.D.

V pátek 12. 7. byl zároveň zahájen třídenní návazný seminář pro pedagogy, kteří se v roce 2012 zúčastnili prvního ročníku této akce. Vyučující z odborných středních škol i gymnázií se s novými frekventanty podělili o zkušenosti, které získali v uplynulém školním roce během práce na svých vyučovacích hodinách. Diskuse a prezentace otevřely řadu otázek, jejichž jednotícím prvkem často byla relevance historických událostí pro porozumění dnešní politické a společenské situaci v ČR. Představen byl také multimediální výukový portál IWitness, který registrovaným pedagogům umožňuje tvorbu vlastních interaktivních výukových produktů přímo na internetu s využitím 1 100 anglických interview z archivu USC Shoah Foundation. Závěrem byla učitelům přiblížena specifika nové kolekce 65 rozhovorů s přeživšími genocidy ve Rwandě, která se stala součástí archivu USC Shoah Foundation v dubnu letošního roku.

0 komentářů: