Studenti jdou do ciziny především za vyšší kvalitou výuky

středa 14. srpna 2013 ·

Talentovaní studenti mají jasnou představu o svém zahraničním studiu. Z České republiky ovšem neutíkají, naopak zkušenosti a získané kontakty chtějí využít v budoucí praxi v tuzemsku.

Vyplývá to z průzkumu společnosti Datank mezi uchazeči o stipendium programu Scholarship, prostřednictvím kterého Nadace Zdeňka Bakaly finančně podporuje studium českých talentů na prestižních zahraničních univerzitách v USA, ve Velké Británii a v dalších evropských zemích. Podle většiny talentovaných studentů (94 % respondentů) je největším přínosem studia na prestižních zahraničních univerzitách kvalita výuky. Oceňují především vyšší míru dialogu s profesory, možnost získání zajímavých kontaktů (77 %) a větší šanci uplatnění na trhu práce (62 %).

Více než tři čtvrtiny oslovených studentů (78 %) by si přálo alespoň po určitý čas pracovat v zahraničí, ale zároveň jejich podstatná část (72 %) chce následně uplatnit získané zkušenosti v České republice.

„Program Scholarship ročně poskytne finanční podporu zhruba 20 talentovaným studentům napříč různými obory vzdělávání. Velmi nás těší, že stipendisti mají jasnou představu, jak naši podporu zúročit v budoucí kariéře a navíc nezapomínají na Českou republiku a prostředí, ve kterém vyrostli,“ komentovala výsledky průzkumu Michaela Maláčová, předsedkyně správní rady Nadace Zdeňka Bakaly.

Ve světě chtějí účastníci programu Scholarship studovat humanitní obory (jazyky, historie, 36 %), technické obory (35 %) a ekonomii (30 %). „Podle názoru studentů panuje na zahraničních univerzitách vyšší míra tvůrčí svobody, provázanosti univerzity s praxí a kulturní rozmanitosti. Studenti v zahraniční vidí lepší příležitost k osobnostnímu rozvoji a rozvíjení kritického myšlení,“ komentuje výsledky průzkumu analytik společnosti Datank Ondřej Pivoňka.

Největší překážku studia na zahraničních univerzitách spatřují studenti jednoznačně v nedostatku financí. Chybí jim také více informací o možnostech studia na zahraničních univerzitách a někteří poukazují i na subjektivní faktory, jako je nedostatek odvahy, jazyková bariéra nebo i lenost možných zájemců.


Srovnání s českými univerzitami

Na českých školách osloveným studentům vadí zejména nastavené „memorování“ informací, postrádají i dialog s profesory. Nespokojena s úrovní vzdělávání v České republice je mírná většina oslovených studentů (55 %), extrémně nespokojeno je ovšem pouhých 7 % respondentů. Podle některých názorů úroveň tuzemského vzdělávání komplikuje i fakt, že například studium některých oborů je často zcela odstřiženo od praxe a výzkumu. Respondenti také v několika případech poukázali na velké množství studentů na vysokých školách, kteří do školy chodí pouze z povinnosti nebo nemají velký zájem školu dokončit.


Jak zvýšit prestiž českých univerzit?

Jako recept na zvýšení prestiže českých univerzit studenti nabízí přilákat ve větší míře renomované zahraniční pedagogy, zvýšit objem investic do vzdělávání nebo více přizpůsobit styl výuky podle západního modelu vzdělávání. V rámci průzkumu dokonce zazněly i hlasy, které by například zavedly magisterské studium pouze v angličtině, zvýšily platy profesorů nebo více přiblížily vzdělávání praxi. Možné zavedení školného na českých univerzitách chápou oslovení studenti zejména jako nástroj selekce studentů, což by podle nich vedlo ke snížení počtu studentů a zkvalitnění výuky.

Většina studentů (84 %) spojuje svou představu o budoucím zaměstnavateli se společností, která nabízí flexibilní pracovní dobu a prostředí, udává trend v inovacích (78 %) a je sociálně odpovědná (78 %). Až za tyto priority následně staví výši platu a odměn pro zaměstnance.

Jako své životní vzory v řadě případů studenti uváděli své rodiče, další příbuzné nebo některého ze svých kantorů. Kromě rodiny a svých nejbližších dotazovaní studenti nalézají inspiraci u morálních (Václav Havel, Nelson Mandela) nebo oborových (Albert Einstein, Richard Feynman) osobností, případně mezi lidmi, kteří ztělesňují úspěch či individuální úsilí (Steve Jobs, Lance Armstrong).

Průzkum byl realizován společností Datank v období 24. 6.–1. 7. 2013 metodou elektronického dotazování (CAWI) na vzorku 248 respondentů.

Podrobnou zprávu o průzkumu s grafy najdete ZDE.


__________________

Program Scholarship a Nadace Zdeňka Bakaly

Program Scholarship Nadace Zdeňka Bakaly nabízí talentovaným českým studentům podporu, kterou potřebují ke splnění svých studijních snů ve formě studia na prestižních zahraničních univerzitách. Cílem je podpořit uchazeče ve studiích na takových univerzitách, které jim z pohledu jejich vlastních akademických potřeb poskytnou ten nejlepší prostor pro další osobní a akademický růst. Velká část finanční pomoci směřuje také středoškolským studentům. Ročně program Scholarship poskytne finanční pomoc zhruba 20 českým studentům, kteří jsou vybíráni odbornou hodnotící komisí programu.

Informace pro studenty a učitele si můžete přečíst ZDE. Návod na získání stipendia najdete ZDE.

1 komentářů:

Anonymní řekl(a)...
15. srpna 2013 v 21:32  

Studium je jedna věc, a možnost uplatnění je věc druhá. K čemu kvalitní studium, když se pak nemáte kde uplatnit? Kolik u nás běhá magistrů s červeným diplomem a pošilhávají po práci u pásu? Ono totiž asi nebude zbytí. Nechali jsme zkrachovat a vytunelovat vše, co prosperovalo, zůstal jen zahraniční kapitál a pár montoven. Opravdu dobrá perspektiva, milí absolventi Oxfordu. Myslete na to při volbách.