Nová metodická příručka finanční gramotnosti pro 1. stupeň ZŠ

pátek 16. srpna 2013 ·

V červenci vyšla nová metodická příručka k předmětu finanční gramotnosti Rozumíme penězům, určená pro učitele 1. stupně ZŠ. Připravilo ji občanské sdružení Aisis ve spolupráci s GE Money Bank pro školní výuku začínající od září 2013. Metodika pro učitele a pracovní listy pro žáky jsou rozděleny do 26 finančních témat určených dětem mladšího školního věku.

„Děti se během jednotlivých lekcí stávají finančními poradci v modelových rodinách a situacích a učí se řešit konkrétní problémy zaměřené na finanční gramotnost,“ říká Stanislava Křížová, projektová manažerka Aisis. „Témata jsou propojena s příběhy malého Adama, který žáky po celou dobu provází,“ dodává. Součástí výuky jsou například témata Rozměňujeme mince, Nakupujeme, Náklady na školní potřeby, Umíme ušetřit, Plánujeme nákup dárků atd.

Pořadí jednotlivých témat není závazné a vyučující je může zařadit dle aktuální situace a potřeb. Některá témata je navíc možné rozdělit i do více ročníků.

Kniha Rozumíme penězům pro první stupeň vznikala od března 2012 do února 2013. Do pilotního ověřování materiálů bylo zapojeno 15 základních škol a 25 pedagogů. Jedná se již o druhou metodickou příručku – první, zaměřená na druhý stupeň základních škol, vznikla v roce 2006.

Finanční gramotnost pro mladší žáky je povinným předmětem od roku 2013, přičemž tato příručka je koncipovaná tak, aby se stala pilířem výuky finanční gramotnosti na prvním stupni.


Informace o projektu


Rozumíme penězům v České republice

Výuka finanční gramotnosti podle programu Rozumíme penězům probíhá aktuálně na 94 základních školách v osmi krajích ČR: Středočeském, Plzeňském, Libereckém, Pardubickém, Královéhradeckém, Zlínském, v kraji Vysočina a v Praze.

Tvůrcem programu Rozumíme penězům je občanské sdružení Aisis, finančním expertem a jedním z autorů projektu je GE Money Bank. Cílovou skupinou jsou hlavně žáci základních škol a jejich učitelé.

Záměrem projektu je zvýšení finanční gramotnosti školáků; snahou je naučit děti základům zodpovědného přístupu ke správě osobních financí. Dosud jím prošlo přes 11 000 žáků a finančními experty z banky bylo proškoleno téměř 2 000 učitelů.

Školy, které podle programu učí, se sdružují v Klubu Rozumíme penězům. Klub školám nabízí průběžnou podporu pro výuku finanční gramotnosti, a to jak po stránce metodické, tak odborné. V rámci klubu jsou pro pedagogy a jejich žáky realizovány další vzdělávací akce. Klub Rozumíme penězům finančně podporuje GE Money Bank, realizaci vzdělávání zajišťuje Aisis, o. s.

Projekt Rozumíme penězům je podporován z fondů Evropské unie, státního rozpočtu ČR a ze zdrojů GE Money Bank – ta finančně zajišťuje například aktivity Klubu Rozumíme penězům. Více informací najdete na www.rozumimepenezum.cz.

0 komentářů: