Karel Vašíček: Seznámení se statistikou

sobota 10. srpna 2013 ·

Populárních knih o statistice podle mého názoru u nás zas tak mnoho nevychází. Autorkou této knihy je Eileen Magnello, vzděláním logicky statistička, která získala doktorát z historie vědy. Ilustrátorem knihy je Borin Van Loon.

Eileen Magnello, Borin Van Loon: Statistika. Seznamte se…, Praha 2010, Portál, 192 s., ISBN 978-80-7367-753-4


Když jsem knihu začal číst, považoval jsem ji zpočátku za pseudopopulární knihu s obrázky zaměřenou spíše na infantilní čtenáře. Ale kniha se mně líbila stále více a nakonec se mi líbily i ilustrace. Vedle populárního výkladu základních pojmů z matematické statistiky zachycuje i historii těchto pojmů, jejich objevitele či autory. O historii statistiky se zpravidla student mnoho nedozví ani na vysoké škole. Většinu jmen zná matematik i z jiných disciplín matematiky, některá jsou nová. Zaujaly mě informace o aplikaci statistiky v evoluční teorii, při výrobě piva atd.

Kniha je poměrně stručná (cca 192 str.), přesto se čtenář dozví informace o většině základních pojmů. Vedle textové části je prakticky na každé straně či dvojstraně ilustrace, zpravidla portrét příslušného vědce, který daný pojem do statistiky zavedl. Čtenář se např. dozví, co znamená slovo „statistika“; jaký je rozdíl mezi statistikou matematickou a vitální, nebo v knize najde informaci, že Edmond Halley nejen spočítal oběžnou dráhu komety, která je po něm pojmenovaná, ale že také vytvořil první úmrtnostní tabulku. Další zajímavostí je fakt, že první sčítání lidu nejen přineslo podrobné informace o počtu úmrtí na jednotlivé nemoci, ale přispělo také k růstu povědomí o hygienických podmínkách ve městech. Jinou zajímavostí je informace, že Gaussova křivka normálního rozdělení (zvonovitá křivka), je po Gaussovi pojmenovaná tak trochu neoprávněně, protože ji objevil již Laplace.

Poměrně málo se čtenář dozví o počátcích teorie pravděpodobnosti. Za její počátek je považována korespondence, kterou si cca v polovině 17. století vyměňovali Blaise Pascal a Pierre Fermat. Historii teorie pravděpodobnosti se u nás věnuje Karel Mačák z Technické univerzity Liberec, který v Edici Dějiny matematiky vydal knihu Počátky teorie pravděpodobnosti. V angličtině ve vydavatelství Basic Books a v německém překladu ve vydavatelství Beck o tomto tématu (historie teorie pravděpodobnosti) vyšla kniha prof. Keitha Devlina: Unfinished game, která zatím není v žádné veřejné knihovně v ČR či na Slovensku. Dá se ale objednat přes Internet.

Vedle základního textu kniha Eileen Magnello obsahuje seznam literatury v angličtině a český překlad navíc obsahuje i stručný výběr literatury v češtině. V textu je minimum matematických vzorců, ty ale najde čtenář v příloze 1. Pro ty, kteří chtějí studovat v angličtině, obsahuje příloha 2 anglicko-český heslář statistických pojmů. Na konci je pak stručný předmětový rejstřík.

Domnívám se, že většině knihy by měl rozumět i středoškolský student, takže je kniha vhodným titulem i pro školní knihovny.


Knihu si můžete objednat ZDE nebo ZDE.

0 komentářů: