Modulový seminář z enviromentální výchovy

pátek 9. srpna 2013 ·

Deset učitelů ze Střední školy dopravy, obchodu a služeb v Moravském Krumlově mělo v červnu možnost na Lipce proniknout hlouběji do různých oblastí environmentální výchovy.

Během dvoudenního programu na pracovištích Lipky Kamenná a Jezírko se vystřídala témata zaměřená na projektovou výuku s mezinárodní spoluprací, lesnictví, problematiku Šumavy či environmentální rizika. Učitelé se byli také podívat u včelích úlů a diskutovali o problematice současného hospodaření v českých lesích. Takový seminář teď Lipka školám nabízí zdarma.

Lipka pro pedagogy připravila téměř padesát vzdělávacích modulů pro další vzdělávání pedagogů v oblasti ekologické výchovy. Základním principem a výhodou nabídky modulových seminářů je možnost pro školy vybrat si ze škály environmentálních témat a sestavit z nich program ušitý na míru. „S lektory je možné domluvit změny v obsahu semináře i v jeho rozsahu tak, aby co nejvíce vyhovoval požadavkům školy. Jednotlivé moduly obsahují část odbornou a část didaktickou, jejich délka se pohybuje mezi 2 až 6 hodinami. Pedagogický sbor dané školy si takto může sestavit program semináře na jedno odpoledne, tři dny nebo třeba celý týden,“ uvádí Jiří Vorlíček z Lipky.

„Moduly nejsou cíleně určeny pro učitele jednoho předmětu, například pro vyučující biologie, chemie nebo občanské výchovy, ale pro celé pedagogické sbory, respektive pedagogy jedné školy. Cílem je naučit se v různých oblastech rozvíjet osobnost žáků a studentů, především v oblasti postojů a hodnot, a vést je k ucelenému pohledu na problematiku udržitelného života. Témata jednotlivých modulů proto zahrnují velkou šíři problematiky environmentální výchovy,“ doplňuje Vorlíček.

Právě takový modulový seminář pro pedagogický sbor ze střední školy čítající minimálně 10 pedagogů nyní nabízí Lipka zdarma. Seminář by měl proběhnout na podzim 2013 a je zcela zdarma díky projektu Vzdělávání k udržitelnému rozvoji pro střední školy, v rámci něhož semináře pro pedagogy na Lipce vznikají. Zájemci se mohou s veškerými dotazy obrátit na Jiřího Vorlíčka (jiri.vorlicek@lipka.cz).

0 komentářů: