Karel Vašíček: Životopis Isaaca Newtona

sobota 31. srpna 2013 ·

Isaaca Newtona čtenáři nepochybně znají nejen ze školy. Česky však z jeho díla nic nevyšlo a ani jeho životopisy v češtině nevycházely příliš často.

Peter Ackroyd: Newton. Stručný životopis. Academia 2010, 1. vyd., váz., 140 str.


Vedle knihy P. Ackroyda vyšly nedávno v nakladatelství Prometheus spisek V. Malíška „Isaac Newton – tvůrce teoretické fyziky“, kniha P. Fara „Newton: Formování génia,“ nakladatelství Karolinum vydalo knihu Štěpánové „Isaac Newton – poslední mág starověku“. Když zadáme na Internetu na webové stránce Národní knihovny Praha vyhledat knihy podle klíčových slov „Isaac Newton“ v souborném katalogu ČR, vrátí se nám cca 188 titulů. Když zadáme vyhledat dle autora Isaaca Newtona, pak nám aplikace vrátí cca 79 knih. V katalogu tak najdete Principie vydané německy, rumunsky, anglicky a rusky, ale také práci nositele Nobelovy ceny za fyziku. Je to S. Chandrasekhar: „Newton’s Principia for the common reader“. Autor této knihy, indický fyzik, podle informaci z jiných zdrojů strávil cca 2 roky, aby převedl Principie do srozumitelné podoby. Nebyla to však jednoduchá práce, o čemž svědčí rozsah této práce, který činí více než 500 str.

Životopis Newtona, jehož autorem je P. Ackroyd, je poměrně stručný, cca 140 str., včetně chudičkého seznamu literatury (necelá jedna stránka) a jmenného rejstříku, čítajícího necelé čtyři stránky. V knize, která má 19 kapitol, najdeme informace o jeho dětství, studia na Trinity College a vědecké činnosti v Cambridgi i popis jeho práce jako zástupce univerzity v Cambridge v Dolní sněmovně a jeho práce v mincovně. Nenajdeme tam žádné velké podrobnosti o jeho díle. Mám na myslí např. ukázky z jeho díla či korespondence. Čtenář ví z jiných zdrojů, že byl ješitný, pomstychtivý, že nesnášel kritiky. V textu je zmíněn jeho konflikt s Flamsteedem a R. Hookem, či prioritní spor s G. Leibnizem o objev infinitezimálního počtu, tehdy nazývaného teorii fluent.

Znalosti většiny lidí jsou tak založeny spíše na znalosti jeho legendy, než na základě nějakých hlubších informací o jeho životě či díle. Vytváření jeho legendy se zabývala zmíněná knih P. Fara. Kniha P. Ackroyda tak může přispět k rozšíření znalostí čtenáře o životě I. Newtona. Ovšem podrobnosti o jeho díle či korespondenci musí čtenář načerpat z jiných zdrojů, které ovšem nejsou vydány česky.

Předmluvu k českému vydání napsal prof. Ivo Kraus a knihu do češtiny přeložila Irena Dvořáková. Vzhledem k tomu, že kniha neobsahuje žádné technické detaily, tedy žádné vzorce, je vhodným titulem i pro studenty středních škol.

Znalosti většiny lidí jsou tak založeny spíše na znalosti jeho legendy, než na základě nějakých hlubších informací o jeho životě či díle. Vytváření jeho legendy se zabývala zmíněná knih P. Fara. Kniha P. Ackroyda tak může přispět k rozšíření znalostí čtenáře o životě I. Newtona. Ovšem podrobnosti o jeho díle či korespondenci musí čtenář načerpat z jiných zdrojů, které ovšem nejsou vydány česky.

Předmluvu k českému vydání napsal prof. Ivo Kraus a knihu do češtiny přeložila Irena Dvořáková. Vzhledem k tomu, že kniha neobsahuje žádné technické detaily, tedy žádné vzorce, je vhodným titulem i pro studenty středních škol.


Knihu si můžete objednat ZDE.

0 komentářů: