Novinky za červen 2013

čtvrtek 22. srpna 2013 ·

Výběr článků z nejnovějších pedagogických časopisů a nových knih odebíraných Pedagogickou knihovnou J. A. Komenského a další odkazy.


Novinky za červen 2013

Knihy (hlavní fond):
pedagogika
psychologie
ostatní společenskovědní obory

Sukova knihovna (literatura pro děti a mládež):
první čtení
první stupeň ZŠ
druhý stupeň ZŠ
přečtěte si s dětmi

Články:
z českých časopisů
ze zahraničních časopisů

Tematická rešerše:
Povinná výuka druhého jazyka na ZŠ

0 komentářů: