Senioři jsou na Ostravské univerzitě vítáni

čtvrtek 29. srpna 2013 ·

Senioři Moravskoslezského kraje mohou i letos od září navštěvovat některý z programů Univerzity třetího věku (U3V), který pro ně připravilo Centrum dalšího vzdělávání Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě ve spolupráci s příslušnými katedrami fakulty. Své přihlášky mohou podat do konce srpna.

„Senioři se mohou přihlásit na jeden ze dvou dvousemestrových vzdělávacích programů (hlásí se i na oba současně): jednak přednáškový cyklus Vývoj anglické architektury a hudby, Česká hudbu v minulosti a přítomnosti: vývojové proměny – osobnosti – dílo interpretace, jednak Anglický jazyk pro chronické začátečníky.“ řekl ředitel Centra dalšího vzdělávání Pedagogické fakulty Ostravské univerzity Tomáš Bouda. „Na oblasti kultury a angličtinu jsme se zaměřili záměrně, protože senioři se o ně v předchozím běhu U3V zajímali,“ uvedl dále Bouda.

Navazujeme na úspěšná témata přednášek z loňského roku, rozvíjíme je a doplňujeme a reagujeme na zájem seniorů o angličtinu. Nový program jsme připravili tak, aby vyhovoval jak těm, kteří s angličtinou již několikrát začínali a nepodařilo se jim postoupit na vyšší úroveň, tak těm, kteří chtějí zvýšit své jazykové i komunikační kompetence bez ohledu na předchozí jazykové vzdělání, dodal Bouda.

Pro seniory je připravena mimo jiné anglická konverzace, gramatika i lexika. Lektoři aktuálně přizpůsobí obsah jednotlivých hodin potřebám a požadavkům zúčastněných, „Lektoři jim ušijí angličtinu přímo na míru. To bylo právě to, co v loňském ročníku Univerzity třetího věku nejvíce oceňovali vedle možnosti setkávat se pravidelně se svými vrstevníky na půdě univerzity v Ostravě,“ řekl dále Bouda.

„Přihlásit na některý ze dvou nových programů, ale i na oba dva se mohou co nejdříve formou, která jim nejvíc vyhovuje. Mohou zavolat na telefon : 597 092 698 Centra dalšího vzdělávání Pedagogické fakulty nebo prostřednictvím e-mailu marie.marek@osu.cz, písemně na adresu: CDV PdF OU, F. Šrámka 3, Ostrava – Mariánské Hory, nebo elektronicky ZDE,“ dodal Bouda.

Loňského běhu se zúčastnilo na 80 frekventantů nejen z Ostravy a blízkého okolí, ale například i z Frenštátu pod Radhoštěm, Jeseníku nad Odrou a Hukvald. První program loňského běhu nesl název Cestování po britských ostrovech napříč stoletími. Program druhý se jmenoval Český jazyk v minulosti a dnes, jejich garanty byly Centrum jazykového vzdělávání a Katedra českého jazyka a literatura s didaktikou PdF OU. Osvědčení o úspěšném absolvování seniorům předal na malé slavnosti děkan Pedagogické fakulty OU Tomáš Jarmara.

0 komentářů: