Zkuste nakrmit Kamenožrouta!

úterý 20. srpna 2013 ·

Kamenožrout je necelý rok staré dílo především studentů Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze (PřF UK). Jedná se o geologický korespondenční seminář.

Jak vypadal na začátku a jak vypadá dnes? Původní schéma semináře naznačila jeho organizátorka Martina Teliščaková: „Zpočátku bylo hlavní myšlenkou zorganizovat pouze geologickou korespondenční soutěž, které se budou moci pravidelně účastnit studenti středních škol ze všech koutů České republiky. V rámci ní budou plnit úkoly, vyžadující notnou dávku zamyšlení. Úkoly nám odešlou k opravě a my vyhlásíme vítěze této soutěže. Všichni vítězové budou odměněni a automaticky přijati bez přijímacích zkoušek ke studiu některých geologických oborů na PřF UK. Měl to být takový „lapač“ aktivních a nadějných studentů a zároveň jsme chtěli dát šanci těm, kteří nemají možnost navštěvovat zájmové kroužky a geologie je vskutku baví.“

Toto schéma ovšem již nějakou dobu neplatí. Kamenožrout se stal platformou pro mnoho aktivit, přičemž se stále rozrůstá do širších dimenzí. Aktivity přestávají být směřované pouze studentům středních škol, ale snaží se podpořit výuku geologie obecně. Korespondenční soutěž se tak stává pouze jednou z nich, navíc je možno zapojit do jejího řešení celou třídu! Mimo ní jsou organizovány přednášky pro veřejnost probíhající v celoročním cyklu (přednášky jsou nahrávány a zveřejňovány) v příjemném prostředí klubu Podsklepeno (1), geologické a paleontologické exkurze, výstavy apod. Vznikají podpůrné materiály, jako jsou manuály k exkurzím, pracovní listy a jiné. To vše je volně k dispozici, pokud se zaregistrujete na webové stránky http://kamenozrout.cuni.cz.

Od školního roku 2013/2014 vzniká nová soutěž, Fotokniha. Jejím smyslem je představit geologii jako dynamicky rozvíjející se obor. Jednotlivé kapitoly Fotoknihy vychází jednou za měsíc, přičemž se vřejnost může jednoduše zapojit do bádání za pomoci fotografií, úryvků písní, filmů a knih. Její součástí jsou návody na vytvoření praktických cvičení pro učitele.

Chcete se dozvědět víc? Přijďte se podívat na naši další přednášku, která se koná už 19. 9. 2013. Přednáška bude na téma „Geologická naleziště pohledem sběratele“, přednášet bude Pavel Révay.


_________________

(1) Klub Podsklepeno je Otevřený klub Karlínského spektra DDM hl. m. Prahy

0 komentářů: