Kde jsou výstupy projektů za 6 miliard korun?

úterý 29. října 2013 ·

V projektech EU peníze základním školám a EU peníze středním školám vytvoří pedagogové základních a středních škol během tří let od roku 2010 bezmála jeden a půl milionu didaktických materiálů. Vzniká tak unikátní a dosud nezaznamenaný soubor učebních pomůcek podporující výuku ve všech vyučovacích předmětech.

Učitelé tak svojí odbornou pedagogickou prací vyváží čtyř a půl miliardovou dotaci do základních škol a jeden a půl miliardy dotací do středních škol na nákup tolik potřebných ICT technologií, z části z evropského a z části ze státního rozpočtu. Mnohé jistě napadne, kde všude jsou tyto materiály k dispozici, případně, zda mají učitelé možnost využívat výsledky této práce ke zlepšení výuky ve svých školách, má-li jich díky projektu EU peníze školám vzniknout více než 1 milion kusů. A to navíc ve chvíli, kdy se na základě mezinárodních průzkumů ukazuje, že čeští žáci klesají v pomyslných žebříčcích znalostí i dovedností stále níže a níže.

Z logiky věci bychom mohli očekávat, že se k výsledkům práce českých pedagogů pozitivně přihlásí Ministerstvo školství. To projekt EU Peníze školám vymyslelo a nyní jej řídí a koordinuje. Mělo by proto i vznikající metodické materiály v projektu nazvané Digitální učební materiály (DUMy) schraňovat a zpřístupňovat pro veřejnost. Tyto materiály by tak mohly pomáhat ostatním učitelům ve výuce, dětem i případně rodičům v přípravě na vyučování. Bohužel se tak skoro neděje.


Lze tedy na internetu nalézt alespoň některé digitální učební materiály?

Po zadání výrazu DUMy nebo Digitální učební materiály do vyhledávání narazíte na celkem tři větší portály – úložiště digitálních materiálů. Zbylé odkazy vás navedou na samostatné stránky škol.Ty mají DUMy uveřejněny v lepším případě na svých školních internetových stránkách, v horším případě vám je zašlou na požádání na vaši emailovou adresu. Obě dvě varianty jsou velkou překážkou pro snadné dohledání konkrétního výukového materiálů.

Na stránkách škol totiž nejsou sjednocena pravidla a způsob zobrazení informací o konkrétním materiálu. Každá škola totiž přistupuje ke zveřejnění po svém, bez jednotného přístupu a šablony. Možnost dohledat konkrétní materiál se tak stává časově velmi náročným úkolem s nutností využít pokročilé znalosti vyhledávání.


Pojďme se konkrétně podívat na ona úložiště Digitálních učebních materiálů (DUMů)

Prvním z nich je ministerstvem školství z evropských peněz (projekty Metodika a Metodika II) postavený portál RVP.cz, jehož součástí je i na adrese http://dum.rvp.cz dostupné první úložiště materiálů vzniklé v Česku. Toto úložiště vzniklo dávno před projekty EU peníze školám a DUMy sbírá již od roku 2008. V současné chvíli má na svém kontě již 8500 precizně kontrolovaných a tříděných DUMů. Množství uveřejněných materiálů je nižší z několika důvodů. Prvním z nich je omezený provoz portálu po ukončení evropského projektu Metodika II na konci roku 2011. Druhým důvodem jsou interně nastavená, náročná pravidla zavedená kvůli udržení vysoké kvality publikovaných materiálů reprezentující oficiální státní instituci (NÚV Národní ústav pro vzdělávání a MŠMT).

Druhým z vyhledaných je specializované úložiště pro výukové materiály jednoho z výrobců interaktivních tabulí. Portál nese název Ve škole a naleznete jej na adrese http://veskole.cz. Toto úložiště má na svých stránkách uveřejněno bezmála 21 500 materiálů z velké části použitelných pouze pro onu konkrétní značku interaktivních tabulí.

Posledním úložištěm je portál DUMy.cz dohledatelný na stejné internetové adrese http://dumy.cz. Ten má na svých stránkách uveřejněno již více než 100 000 digitálních učebních materiálů (přibližně 10 % z celkového počtu vzniklých materiálů v projektech EU peníze školám). Počtem uveřejněných materiálů je jednoznačně největším úložištěm v Česku.

Na rozdíl od předchozích dvou jsou DUMy.cz otevřeny pro materiály vzniklé na všech běžně dostupných programech. Na portále lze nalézt jak přípravy na interaktivní tabule, tak i DUMy vytvořené v běžných kancelářských softwarových balíčcích. Stejně jako Dumy uveřejněné na portále RVP.cz jsou i materiály z portálu DUMy.cz kontrolovány, na rozdíl od státního portálu však pouze po formální stránce směrem k potřebám projektu EU peníze školám.

Dumy.cz se také odlišují propracovaným fulltextovým vyhledáváním, které společně s mnoha dalšími vychytávkami, jakými jsou například náhledy publikovaných materiálů, popřípadě možnost pro učitele DUMy zadat ve speciální online třídě přímo žákům. Tato on-line třída je fakticky e-learningové prostředí s názvem iTřída dostupné na adrese http://itrida.cz.


Závěrem

Současný stav dostupnosti Digitálních učebních materiálů vyrobených v projektech EU peníze školám není sice ideální, ale i díky iniciativám soukromých společností a zčásti i státního portálu, je alespoň část DUMů organizována a dále nabízena učitelům k využití. Portál DUMy.cz v těchto dnech publikoval již svůj 100 000 Digitální učební materiál a nemalou měrou tak nahrazuje chybějící„oficiální řešení“ze strany MŠMT. Neziskový projekt pomáhá nezištně učitelům, žákům i rodičům v době krize, kdy si mnohé školy a rodiny nemohou dovolit běžné učebnice a učební pomůcky.

Digitální učební materiály (DUMy) – materiály vytvořené v jakémkoliv formátu / softwaru, které se dají využít přímo ve výuce. Částečně nahrazují nebo doplňují klasické učebnice, obsahují i prvky interaktivity a mají reprezentovat inovativní přístupy ke vzdělávání.

Portál DUMy.cz – portál provozovaný společností Boxed s. r. o. jako bezplatná služba školám ke sdílení DUMů. Portál funguje od března 2011 a za krátkou historii se stal největším úložištěm digitálních učebních materiálů v ČR. Obsahuje více než 100 000 DUMů, diskuzní fórum, generátor citací a online výukový nástroj iTřídu (sociální výuková síť pro učitele a žáky).

Kontakt:
rgamba@boxed.cz – vedoucí projektu DUMy

0 komentářů: