Výstava “Cyrill mudřec a Method mnich” a novinky pedagogické knihovny

středa 30. října 2013 ·

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského zahájilo 18. 9. 2013 výstavu „Cyrill mudřec a Method mnich“, která byla připravena pracovníky knihovny v rámci oslav 1150. výročí příchodu věrozvěstů na Velkou Moravu.

Výstava čerpající z fondu pedagogické knihovny sleduje vývoj cyrilometodějské tradice a měnící se výuku o Cyrilu a Metoději v návaznosti na politiku dané doby. Návštěvníci se tak mohou seznámit s ukázkami z historických učebnic dějepisu, českého jazyka a čítanek, odborné literatury, periodik i literatury pro děti a mládež ze Sukovy studijní knihovny pojednávajících o Cyrilu a Metodějovi. Výstava je rozšířena o dva zajímavé příběhy o hlaholici. Prvním je spis „O písmenech“ od Mnicha Chrabra, vzniklý v 10. století, a druhým je pojednání grafika Jiřího Šindlera o písmu hlaholice a o vytvoření tiskového hlaholského písma pro vydání staroslověnského misálu. Výstava je doplněna tematickými školními obrazy a filmy z fondu Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského. Krátké školní filmy lze shlédnout přímo ve výstavních prostorách.

Pro návštěvníky je připravena publikace „Cyrill mudřec a Method mnich“; ukázky z historických učebnic a odborné literatury z fondu Pedagogické knihovny J. A. Komenského, kterou lze za 60 Kč zakoupit jak v budově knihovny v Mikulandské ulici 5, tak v budově muzea ve Valdštejnské ulici 20.

Výstava je otevřena v Mikulandské 5, 116 74 Praha 1 v pracovní dny od 9.00 do 18.00 hodin a potrvá do března 2014.


Novinky za září 2013

Knihy (hlavní fond)
pedagogika
psychologie
ostatní společenskovědní obory

Sukova knihovna (literatura pro děti a mládež)
první čtení
první stupeň ZŠ
druhý stupeň ZŠ
naučná literatura
přečtěte si s dětmi

Články
z českých časopisů
ze zahraničních časopisů

Tematická rešerše
komeniologická literatura za rok 2012

0 komentářů: