Novinky v knihovně Jana Amose Komenského za červenec a srpen 2013

pátek 11. října 2013 ·

Co nového najdete v knihovně Jana Amose Komenského?

červenec
srpen

Knihy (hlavní fond):
pedagogika
psychologie
ostatní společenskovědní obory

Sukova knihovna (literatura pro děti a mládež):

první čtení
červenec
srpen

první stupeň ZŠ
červenec
srpen

druhý stupeň ZŠ
červenec
srpen

přečtěte si s dětmi
červenec
srpen

Články

z českých časopisů
červenec
srpen

ze zahraničních časopisů
červenec
srpen

Tematická rešerše: komeniologická literatura za rok 2012

0 komentářů: