Miroslav Hřebecký: Zahrady hrou chtějí budovat vztah dětí k místu, kde žijí

středa 13. listopadu 2013 ·

Zahrada hrou je program podporující proměny školních zahrad v inspirativní prostředí rozvíjející dovednosti, tvořivost a fantazii dětí. Je zároveň metodickou pomůckou, která školy i žáky učí, jak postupovat při realizaci náročného projektu.

Projekt Nadace Proměny Zahrada hrou zvítězil ve dvou kategoriích soutěže EDUína – dostal Cenu odborné poroty i Cenu veřejnosti. Na otázky odpovídá Jitka Přerovská (JP), ředitelka nadace, a Jolana Říhová (JŘ), manažerka projektu.

…Co jste chtěli vaším projektem změnit?

JP: Chceme obnovit vztah lidí k místu a myslíme si, že je důležité působit právě na děti, aby měly do budoucna zájem o to, starat se o prostor kolem sebe. V podstatě se snažíme vychovávat aktivní občany. Trápilo nás také, jakým způsobem se obvykle navrhují dětská hřiště – šablonovitě, bez ohledu na kontext místa a především bez ohledu na to, co děti skutečně potřebují. Změnit jsme chtěli i tradiční způsob výuky – proč děti učíme například matematiku učebnicově, když mohou stejně tak počítat praktické úlohy na zahradě tak, že je to bude bavit?

V čem spočívá inovace, kterou přinášíte do světa vzdělávání?

JŘ: Programem Zahrada hrou se snažíme nejen poukázat na potenciál školních zahrad, ale především rozšířit povědomí o tom, jak je důležité, v jakém prostředí děti vyrůstají. Dnešní děti ohrožuje syndrom odcizení přírodě. Z dětství se vytrácí volná hra, hra „na něco“, děti už jen konzumují zábavu, kterou jim my dospělí předkládáme. Školní zahrady nabízí prostor pro chybějící kontakt s přírodou, volnou hru a pohyb, kreativní výuku, zkušenostní učení, interakci s vrstevníky, možnost spolurozhodování, trénink diskuse a odpovědnosti, utváření vztahu k místu a současně vytváří příležitost pro komunitní život a setkávání.

Domníváme se, že by školní zahrady měly být mnohem více provázány se školním vzdělávacím programem školy. Jejich využití by se nemělo omezovat pouze na environmentální výchovu. Příkladem může být logopedická zahrada ZŠ a MŠ Don Bosco v Praze, kterou jsme letos dokončili.

Od programů jiných neziskových organizací zaměřených na školní zahrady nás odlišuje komplexnost, s jakou přistupujeme k tématu a nabídka pomoci pro školy. Organizujeme konference, semináře, exkurze, poskytujeme pomoc s realizací v průběhu celého projektu, zapojujeme odborníky (architekty, umělce, studenty). K dispozici je specializovaný portál www.promenyproskoly.cz, který obsahuje inspiraci, názory odborníků a metodiku pro realizaci proměny zahrady. Vytváříme také inspirativní videa z průběhu projektů.

Kdo je typickým uživatelem vašeho projektu?

JP: Náš program poskytuje pomoc a podporu učitelům, rodičům, místním komunitám, zástupcům měst i širší veřejnosti. Konečným uživatelem jsou pak děti. Věříme, že program může mít celospolečenský dopad.

Co považujete za přínos projektu? Co z vašich původních představ se podařilo uskutečnit?


JP: Daří se nám přinášet chybějící pomoc učitelům a inspirovat je k proměně školní zahrady, výuky i komunikace. Když vidíme, že se díky projektům proměn školních zahrad postupně začínají propojovat rodiče s učiteli, aktivizuje se místní komunita a lidé dělají něco pro sebe navzájem, vidíme, že naše iniciativa má smysl.

JŘ: Dokazujeme, že i když nejsou finance a i když chybí politická vůle, lidé mohou vlastním úsilím něco změnit. Pokud si děti v rámci projektu proměny školní zahrady tenhle přístup osvojí, je to ten největší přínos pro jejich život i pro celou společnost.

Co se zatím nepodařilo naplnit?

JP: Rádi bychom myšlenky programu více rozšířili mezi veřejnost. Naším cílem je vytvořit celospolečenské téma, které se dostane do povědomí širšímu okruhu lidí. Doposud jsme věnovali nejvíce energie především pomoci s realizací projektů proměn školních zahrad (pomoc s vedením projektů a zapojováním komunity). Nyní bychom se chtěli více zaměřit na propagaci a osvětu. Inspirovat další lidi k následování naší cesty…


Přečíst si celý text rozhovoru a zhlédnout videa můžete ZDE.

0 komentářů: