Vyhlášení Týdne uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby

pátek 24. ledna 2014 ·

Druhý ročník Týdne uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby se bude konat 17.– 25. května 2014 ve všech regionech České republiky. Od ledna 2014 se zájemci mohou přihlásit na webových stránkách www.amaterskatvorba.cz a zapojit se tak do celostátního projektu na podporu uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby. Již v loňském roce se pilotního ročníku zúčastnily tisíce divadelníků, hudebníků, tanečníků, výtvarníků a literátů z celé České republiky.

V těchto dnech byla na webu www.amaterskatvorba.cz zahájena registrace do nového ročníku. Amatérští tvůrci mohou na stránkách projektu zveřejnit své akce plánované v daném termínu. Mapa Týdne propojí různé formáty ze všech uměleckých oborů a ukáže, jak velkou skupinu tvoří lidé věnující svůj volný čas amatérskému umění. Registrace probíhá on-line a je bezplatná.

Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby je týden občanské angažovanosti v regionech
a místech ČR, inspirovaný podobnými aktivitami pořádanými v zahraničí. V pilotním ročníku se do projektu zapojilo 254 subjektů. V celé České republice se uskutečnily stovky představení, koncertů, výstav, performancí, workshopů a mezioborových akcí. V letošním roce počítáme s nárůstem počtu akcí i účastníků.

Akci Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby pořádá Národní a informační středisko pro kulturu (NIPOS) ve dnech 17.– 25. května 2014 ve všech regionech České republiky. Záštity poskytuje řada významných partnerů, jako jsou Česká komise pro UNESCO a další. Projekt je zařazen do programu Roku české hudby.

0 komentářů: