Atlas zahraniční rozvojové spolupráce ČR

středa 12. března 2014 ·

V rámci projektu Kde a jak Česká republika pomáhá – atlas zahraniční rozvojové spolupráce ČR, který realizovala Katedra rozvojových studií Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, byly vytvořeny metodické příručky pro jednotlivé země, které jsou dostupné zdarma online či si je lze objednat v tištěné podobě. Manuály jsou primárně určeny pro pedagogy na středních školách, ale obsahují mnoho zajímavých informaci i pro širokou veřejnost.


Informace o projektu

Záměrem projektu „Kde a jak Česká republika pomáhá“ je přispět ke zvýšení zájmu a podpory široké veřejnosti, studentů a pedagogů středních škol v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce ČR. V rámci projektu bude vytvořen multimediální webový atlas o prioritních zemích zahraniční rozvojové spolupráce České republiky. Pro cílovou skupinu pedagogických pracovníků bude dále vytvořen metodický materiál vztahující se k atlasu. Atlas bude zaměřen nejen na základní fyzicko-geografickou a socio-ekonomickou charakteristiku, ale bude také zobrazovat rozvojové ukazatele a rozvojové příležitosti a ohrožení jednotlivých zemí, včetně sektorových a teritoriálních priorit ZRS ČR.

Cíl 1: Formou webového atlasu zpřístupnit informace o prioritních zemích zahraniční rozvojové spolupráce ČR (ZRS ČR)

V rámci projektu bude vytvořen webový atlas prioritních zemí ZRS ČR s multimediálním obsahem, který bude umístěn na internetových stránkách projektu. V dnešní době se digitální prostředí stává přirozeným partnerem pro školy i širokou veřejnost v každodenní práci a je tedy ideální pro šíření informací o ZRS ČR.

Cíl 2: Zpřístupnit multimediální metodické materiály o zahraniční rozvojové spolupráce ČR (ZRS ČR) pedagogům středních škol.

Vzhledem k vysokému pracovnímu vytížení středoškolských pedagogů je pro tyto pracovníky velmi obtížné získávání nových, progresivních učebních materiálů. Z této potřeby vychází cíl 2, v rámci kterého budou vytvořeny přehledné metodické materiály zaměřené na prioritní země ZRS ČR pro pedagogy středních škol ve formě metodických toolkitů.

Projekt je podporován z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.


Metodické příručky jsou již dostupné

V rámci projektu byly vytvořeny metodické příručky pro jednotlivé země, které jsou dostupné zdarma online či si je lze objednat v tištěné podobě (platíte pouze poštovné).

Soubor deseti příruček: Kde a jak Česká republika pomáhá – Afghánistán, Bosna a Hercegovina, Etiopie, Gruzie, Kambodža, Kosovo, Moldavsko, Mongolsko, Palestina, Srbsko.

Web projektu: www.geoinformatics.upol.cz/app/rozvoj/
Více informací poskytne: Mgr. Jiří Pánek, jiri.panek@upol.cz

0 komentářů: