Všeobecný výcvik v telefonické krizové intervenci

čtvrtek 13. března 2014 ·

Výcvik pořádá Sdružení Linka bezpečí. Poprvé otevřený pro veřejnost. Zahájení v dubnu 2014.

Komu je výcvik určen:
– všem, kteří se chtějí zdokonalit v komunikaci a mají zájem o psychologii
– v šem, kteří se chtějí dozvědět mnoho informací o (nejen telefonické) krizové intervenci
– všem, kdo chtějí vedle teoretických informací získat také praktické dovednosti a v praxi použitelné nástroje

Témata výcviku: krize, vývoj a možnosti řešení krizové situace, principy telefonické krizové intervence (TKI) – zásady vedení hovoru s klientem – specifika krizových situací a TKI u dětí, mladistvých a dospělých – vrstevnické vztahy – šikana – problémy se školou – partnerství, manželství a rodina – sexualita – problematika seniorů – psychopatologie, závislosti – trauma – život a zdraví v ohrožení (tematika sebepoškozování a suicidia) – domácí násilí, syndrom CAN – umírání a ztráta blízké osoby – duchovní tématika – sebereflexe, psychohygiena

Kompletní pozvánka ZDE.

0 komentářů: