Ludmila Kubelková: Informace z českých časopisů 1/2014

sobota 15. března 2014 ·

Pedagogická knihovna J. A. Komenského pro vás připravila rešerši článků z Pedagogické bibliografické databáze a další novinky z hlavního fondu i ze Sukovy knihovny. Informujeme také o výtvarné a literární soutěži Čteme se slonem Bobem.

Informace o výtvarné a literární soutěži Čteme se slonem Bobem najdete ZDE.

V rešerši najdete například:
Špatné nejsou děti, ale metody vzdělávání / [Not children, but educational methods are bad] / Oldřich Botlík, David Souček – čeština
In: Učitelské noviny: týdeník pro učitele a přátele školy – ISSN 0139-5718 – Roč. 116, č. 35 (2013), s. 12.
Autoři kritizují současné základní školství za to, že připravuje děti na život v jednadvacátém století nefungujícími metodami ze století devatenáctého. Ve výuce se stále používá memorování a dril, pochopení učiva mnoha žákům uniká. I když se traduje, že matematika rozvíjí logické myšlení, na základních školách to neplatí. Žáci se zde učí matematiku nazpaměť, aniž by pochopili souvislosti a proč výsledek je takový, jaký je. Z mezinárodních výzkumů sice vyplývá, že naši žáci znalosti mají, ale nedovedou s nimi pracovat a využít je.

Sbírka úloh na pomoc učitelům prvního stupně – praktické uplatnění výsledků mezinárodních šetření / [Collection of problems to help primary school teachers – practical implementation of results from international surveys] / Dominik Dvořák – čeština
In: Týdeník školství – ISSN 1210-8316 – Roč. 21, č. 40 (2013), s. 11.
Vyvození závěrů z výsledků mezinárodního šetření PISA 2012, které hodnotilo výkony českých patnáctiletých žáků v testech čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti. Srovnání s výsledky šetření PIRLS 2011 a TIMSS 2011. Využití poznatků z těchto šetření při vytváření příručky pro učitele prvního stupně s úlohami ověřujícími a rozvíjejícími uvedené typy gramotnosti. Úlohy mají podobu pracovních listů, jsou doplněny řešením a často i metodickým komentářem. Dostupnost příručky v elektronické podobě na webu České školní inspekce.

Rešerši článků z českých časopisů najdete ZDE.


Novinky za leden 2014

Knihy (hlavní fond):
pedagogika
psychologie
ostatní společenskovědní obory

Sukova knihovna (literatura pro děti a mládež):
první čtení
první stupeň ZŠ
druhý stupeň ZŠ
naučná literatura
přečtěte si s dětmi

Články:
ze zahraničních časopisů


0 komentářů: