Veřejnost rozhodla o podpoře vzdělávání sluchově postižených v Praze

čtvrtek 27. března 2014 ·

Sluchově postižení naráží na překážky nejen na trhu práce, ale třeba i při samotném výběru školy. V Česku totiž existuje pouze devět škol, které jim nabízí středoškolské vzdělání s maturitou.

Perspektivní obor Asistent zubního technika ale nabízí studentům se sluchovým handicapem například střední škola pro sluchově postižené ve Výmolově ulici v Praze 5. Díky příspěvku 500 tisíc korun od Nadace ČEZ má teď škola navíc nově zmodernizovanou laboratoř a nové vybavení PC učebny.

V pražských Radlicích poskytují vzdělávání sluchově postiženým (neslyšícím i nedoslýchavým studentům) paralelně ve dvou jazycích – českém a českém znakovém jazyce. Oproti školám, které upřednostňují výuku pouze mluveným slovem, tak žákům umožňuje plně se soustředit na výuku a snadněji vstřebávat učivo. „Pomáháme našim žákům překonávat komunikační bariéry. Rozvíjíme jejich osobnost a sebevědomí tak, aby obstáli ve většinové společnosti a našli uplatnění v praktickém životě,“ říká Věra Pavličková, ředitelka Střední, Základní a Mateřské škole pro sluchově postižené. Pokud jde o budoucí uplatnění absolventů, dosahuje škola ve Výmolově ulici vynikajících výsledků. Z průzkumu mezi absolventy z let 1999 – 2012 vyplynulo, že pouhých 11 procent z nich je nezaměstnaných, což odpovídá průměru běžné populace.

Škola pro sluchově postižené zmodernizovala díky Nadaci ČEZ laboratoř, kde probíhá výuka budoucích asistentů zubního technika. Nevyhovující světla nad pracovními stoly, které už nesplňovaly hygienické normy, nahradila nová. Obměny doznal i stávající systém vzduchotechniky, která slouží k odsávání odpadu vzniklého při práci. Díky pořízení dataprojektoru, promítacího plátna a vizualizéru pracovního postupu mohou žáci zůstat v průběhu učebního výkladu u svých stolů a pracovat společně s učitelem. Efektivnější a kvalitnější výuky informatiky se žáci dočkali díky novému vybavení v PC učebně.

O podpoře Střední, Základní a Mateřské škole pro sluchově postižené rozhodli svými hlasy obyvatelé Prahy a středních Čech ve veřejné anketě pořádané Skupinou ČEZ. Hlasovali pro nejužitečnější projekt z oblasti školství, ekologie, zdravotnictví, vzdělávání, kultury a sportu, včetně pomoci lidem se zdravotním handicapem nebo sociálně slabším osobám. „Opravdu nás těší, že lidé oceňují význam institucí, které pomáhají handicapovaným. Považujeme je za velmi důležité a jsme rádi, že je s oporou veřejného hlasování můžeme podpořit,“ dodává Ondřej Šuch, manažer Nadace ČEZ.

Přesné statistiky o počtech sluchově postižených neexistují, ale odhadem je jich v České republice 300 000, z toho asi 15 000 zcela hluchých. Ve školním věku je to až 5 000 sluchově postižených. Ještě v 70. letech však byly děti vyučovány pouze mluveným jazykem. Výuka pro ně byla nesrozumitelná a mimořádně únavná. Soustředit se na odezírání totiž nelze déle než dvacet minut, natož celý vyučovací den. Na počátku 80. let se situace ve školství mírně zlepšila, ale až na konci 90. let se začal postupně prosazovat jiný pohled na komunitu neslyšících, který je vnímá ne jako skupinu zdravotně postižených, ale jako kulturní a jazykovou menšinu.

Nedoslýchavost se dělí na různé stupně podle závažnosti sluchové ztráty. Nedoslýchaví jsou lidé, u nichž je stav sluchu oproti běžnému sluchu zhoršený. Takto znevýhodněný člověk je však schopen vnímat zvuky lidské řeči, a to díky technickým a kompenzačním pomůckám, na rozdíl od lidí neslyšících, kteří ani s pomocí nejdokonalejších kompenzačních pomůcek zvuky lidské řeči vnímat nemohou. Přirozeným jazykem neslyšících je dnes znakový jazyk, který se vyznačuje vlastním slovníkem a gramatikou a není odvozen z jazyka mluveného. Stále více se sluchově postižení odvracejí od uměle vytvořené znakované češtiny, kterou byli dříve na veřejnosti nuceni používat.

0 komentářů: