Věra Zezuláková: Seznamovací pobyt žáků nastupujících 1. ročníků

úterý 9. září 2014 ·

Seznamovací pobyt umožňuje žákům nastupujících 1. ročníků seznámit se se svými spolužáky, s třídním učitelem, s výchovnou poradkyní, se školní psycholožkou a u ubytovaných na domově mládeže s vychovatelkou. Žáci se také částečně seznámí s pravidly, která platí ve škole a na domově mládeže.

Tím je jim ulehčen přechod do neznámého prostředí. U žáků jsou rozvíjeny jejich sociální kompetence, kompetence k řešení problémů, komunikační dovednosti, jsou vedeni ke spolupráci a zodpovědnosti za sebe i za skupinu.

Seznamovacího pobytu se účastní všechny třídy nastupujících prvních ročníků, z každé třídy se až na výjimky účastní všichni žáci. Tito žáci se vzájemně většinou neznají. Třídy pracují samostatně. Při aktivitách, které vykonávají, pracují žáci buď jako celá třída nebo ve skupinkách, které se mění tak, aby se žáci co nejvíce vzájemně poznali.

Pro realizaci seznamovacího pobytu je nutné, aby jel se třídou třídní učitel. Dále zde se pobytu účastní školní psycholog, výchovný poradce a vychovatelka.

Je nezbytně nutné, aby se všichni tito pracovníci předem důkladně seznámili s programem pobytu a především s jednotlivými aktivitami, které budou během pobytu se žáky vykonávat. Již před pobytem si připravují vše potřebné pro úspěšnou realizaci...

Popis celého seznamovacího programu Střední školy hotelové a služeb Kroměříž najdete ZDE.

0 komentářů: