Letošní téma soutěže EUSTORY: Příběh fotografie

úterý 21. října 2014 ·

Občanské sdružení PANT vyhlašuje 8. ročník středoškolské dějepisné soutěže EUSTORY. Soutěž je určena studentům středních škol, kterým v roce vyhlášení není víc než 20 let. Eustory je zařazena mezi soutěže vyhlašované MŠMT.

Úkolem soutěžících je vytvořit práci v rozsahu 15–30 stran textu ke stanovenému tématu. Práce má přitom vycházet z vlastního výzkumu (rozhovory s pamětníky, využití dobového tisku, výzkumu v místních archivech, kronikách, muzeích apod.). Nejde tedy o klasickou seminární práci založenou především na studiu literatury, ale o studii opřenou o vlastní badatelské poznatky. Pracovat mohou individuálně nebo ve skupině do pěti osob.

Téma 8. ročníku zní „Příběh fotografie – Paměť a dějiny před i za objektivem“. Soutěžící se tak mohou zaměřit na zkoumání fotografie jako svébytného historického pramene i prostředníka rodinné paměti. Středem zájmu mladých badatelů by se však rovněž mohli stát tvůrci fotografií i aktéři, kteří jsou na fotografii zobrazeni. Fotografie je jistým druhem externí či umělé paměti, prostřednictvím které si můžeme s odstupem času oživit děje více či méně vzdálené. Fotografie je často výzvou k pátrání, kdy se začínáme bližních ptát, kdo je na fotografii zachycen, kde a kdy fotka vznikla, kde byla uložena. Dobrodružství rozkrývání osudu vzniku konkrétní fotografie začíná, statický obraz získává svou původní dynamiku, příběh fotografie ožívá.

Všichni soutěžící, kteří odevzdají práci v souladu se zadáním, obdrží certifikát o úspěšném absolvování soutěže a malý dárek. Autoři nejlepších prací, které vybere odborná komise, budou oceněni dotykovým tabletem či kvalitním mobilním telefonem, řadou knižních cen a ročním předplatným časopisů Dějiny a současnost. Učitelé, jejichž studenti se umístí do desátého místa, získají od partnerů soutěže roční předplatné kulturně historické revue Dějiny a současnost, časopisu Paměť a dějiny a hodnotné knižní ceny partnerů. Zároveň bude udělena také Cena revue Dějiny a současnost za nejlepší literárně zpracovanou soutěžní práci. Slavnostní ceremoniál proběhne v dubnu 2015 na magistrátu hl. m. Prahy, předání cen přislíbil Zdeněk Svěrák.

Nejúspěšnější účastníci budou mít možnost zúčastnit se zdarma mezinárodních seminářů a letních akademií EUSTORY, které organizuje a financuje nadace Körber Foundation a účastní se jich úspěšní řešitelé z celé Evropy.

Do soutěže je možné se přihlásit do 31. prosince 2014, a to prostřednictvím e-mailu eustory@pant.cz.

Soutěžní práce je nutné zaslat do 15. února 2015 v jednom tištěném exempláři a v elektronické kopii na CD na adresu: Občanské sdružení PANT, Nábřežní 1272, 725 25 Polanka nad Odrou.

Podrobné informace o podmínkách soutěže či ukázky vítězných prací z minulých let najdete na webu www.eustory.cz.

0 komentářů: