Výchova k pohybu a zdravému životnímu stylu

sobota 1. listopadu 2014 ·

Tematická rešerše článků, kterou připravila Pedagogická knihovna J. A. Komenského, upozorňuje na palčivý problém současnosti – dětskou obezitu (17 %!) a nechuť dětí k pohybu.

Jen sledujeme, jak děti před našima očima fyzicky degenerují: další studie, která potvrzuje neblahý trend [We can only watch children physically degenerating: another study confirming the obscure trend] / Lukáš Doubrava – cze
In: Učitelské noviny: týdeník pro učitele a přátele školy – ISSN 0139-5718 – Roč. 115, č. 17 (2012), s. 10–11.
Autor rozebírá některá závažná zjištění v nedávno zveřejněné Národní zprávě o zdraví a životním stylu dětí a mládeže. Za vážný problém považuje nedostatek pohybových aktivit dětí jak ve škole, tak ve volném čase, ze kterého pramení ztráta fyzické zdatnosti, nadváha až obezita a další zdravotní problémy dnešní doby.
dítě; mládež; žák; zdraví; životní styl; pohyb; tělesná zdatnost; otylost; volný čas; škola; nedostatek; zpráva o směru vývoje; Národní zpráva o zdraví a životním stylu dětí a mládeže

Jíme víc, než bychom měli: a to nám nesvědčí [We eat more than we should: and that's no good for us] / Marie Těthalová – cze
In: Informatorium: časopis pro výchovu dětí od 3–8 let v mateřských školách a školních družinách – ISSN 1210-7506 – Roč. 17, č. 10 (2010), s. 20–21.
Problematika vyrovnaného příjmu a výdeje energie. Působení tělesného tuku na zdraví jedince. Změna jídelníčku jako nezbytná podmínka zdravého hubnutí. Pohybové aktivity a zdravý životní styl – výchova dětí od nejútlejšího dětství, vedení k pravidelnému pohybu, zejména jako protiklad k současnému sedavému způsobu života .
zdraví; výživa; otylost; výchova ke správné výživě; životní styl; pohyb

Pětina dětí je obézních a tento trend se stále prohlubuje [One fifth of children are obese and childhood obesity is on the rise] / Markéta Grulichová – cze
In: Týdeník školství – ISSN 1210-8316 – Roč. 18, č. 1 (2010), s. 5.
Přibývání dětí s nadváhou (v současnosti tvoří 17 % dětské populace). Příčiny: genetické dispozice, nedostatek pohybu, nerovnováha mezi energetickým příjmem a výdejem. Řešení: státní programy podporující výrobu zdravých potravin, zapojení dětí do pohybových aktivit v rodině, výchova ke zdravé výživě a životnímu stylu ve školách – příklady.
dítě; otylost; dědičnost; nedostatek; pohyb; stravovací zvyklosti; výchova ke správné výživě; výchovné působení; rodina; škola
ABA012

Proč se dítě přejídá? [Why do children overeat?] / Slávka Fraňková – cze
In: Informatorium: časopis pro výchovu dětí od 3–8 let v mateřských školách a školních družinách – ISSN 1210-7506 – Roč. 20, č. 3 (2013), s. 20–21.
Nástup obezity v ČR se přesouvá do stále nižších věkových skupin. Lékaři varují před jejími následky. Nejčastější příčinou dětské obezity je dlouhodobé přejídání se. Existuje mnoho genetických faktorů ve sklonech k obezitě i v řízení příjmu potravy, tedy regulaci hladu a sytosti. Několik důvodů, proč se dítě přejídá (protože mu chutná, protože se přejídá celá rodina, protože se přejídají ostatní děti, protože nezná energetickou hodnotu jídla apod.). Důležité pro rodinu je najít příčinu přejídání, zvyšovat systematicky pohybovou aktivitu dítěte a dávat mu pozitivní příklady. Důležitost zdravého způsobu života.
dítě; otylost; nemoc; rodina; působení; životní styl; pohyb; výživa; výchova ke správné výživě; jídlo

Sportovně založené děti vykazují vyšší odolnost vůči stresu [Sporting children are more resistant to stress] / Jan Hlaváč – cze
In: Týdeník školství – ISSN 1210-8316 – Roč. 21, č. 20 (2013), s. 5.
Potřeba začít u dítěte se sportem do 7 let, aby se stal běžnou součástí jeho života. Sport zvyšuje u člověka jeho adaptabilitu a odolnost vůči stresu. V předškolním věku stačí pohybové aktivity prožívané s rodiči (vycházky, výlety na kole, plavání apod.), později s vrstevníky. Ve věku kolem 10 let se dá určit, zda dítěti více vyhovují kolektivní nebo individuální sporty.
sport; pohybová výchova; výchovné působení; předškolní dítě; předškolní věk; adaptabilita; zvládání; stres; psychická odolnost

Celý text rešerše najdete ZDE.

0 komentářů: