Vzdělávací projekty pro polovinu škol v Česku jsou v ohrožení. Pomůžou firmy a individuální dárci

čtvrtek 27. listopadu 2014 ·

Člověk v tísni vyhlásil veřejnou sbírku na podporu moderních vzdělávacích metod, doučování dětí v chudých rodinách a další vzdělávací projekty, které spolupracují s více než polovinou českých škol. V současnosti hrozí kvůli nedostatku finanční podpory ze strany institucí jejich ukončení nebo výrazné omezení. Člověk v tísni se proto rozhodl oslovit firmy a jednotlivce. Hlavní sponzor sbírky lepsiskolaprovsechny.cz zdvojnásobí každou darovanou částku až do výše jednoho a půl milionu korun.

“Přes dvacet let jsme věnovali většinu úsilí práci ve světě, protože přes všechny chyby a slabosti naší cesty k demokracii máme štěstí, že žijeme v bezpečné a bohaté zemi. Přesto vidíme zásadní potřebu doma a tou je škola a vzdělávání. Jde o budoucnost. Jsem přesvědčen, že to, co nabízíme, jsou zásadně potřebné a přitom mnohde chybějící služby školám, pedagogům či dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí. Nyní potřebujeme podporu soukromých dárců, a proto se obracíme na veřejnost,” říká Šimon Pánek, ředitel společnosti Člověk v tísni.

V současnosti spolupracuje Člověk v tísni s 3300 školami v celé České republice, zdarma poskytuje audiovizuální sady učitelům, podporuje vzdělávání moderních československých dějin, stovky jeho dobrovolníků doučuje nejohroženější děti, vydává a bezplatně distribuuje dva vzdělávací časopisy, desítky publikací, školí pedagogy a vzdělávací pracovníky v nových vzdělávacích metodách, organizuje školní filmové kluby a vede mladé lidi k toleranci a aktivním občanským postojům. Kvůli nedostatečnému financování a neexistujícím grantovým výzvám k těmto tématům bude ale Člověk v tísni muset vzdělávací projekty omezit a některé dokonce ukončit.

Dárci mohou přispívat prostřednictvím webu www.lepsiskolaprovsechny.cz a zachránit tak unikátní projekty, kterými Člověk v tísni v řadě oblastí supluje vzdělávací systém českého státu. Generální partner sbírky Nadační fond Avast pak v rámci “mačovací” fáze kampaně, která potrvá do 10. prosince, každou poslanou částku zdvojnásobí, až do výše jednoho a půl milionu korun.


Pomoc tam, kde stát selhává

Podle nedávného průzkumu mezi dárci, kterého se účastnilo 1672 respondentů, souhlasí 91 % z nich, že by neziskové organizace měly státu pomoci v oblastech, ve kterých selhává a zlepšovat prostředí, ve kterém vyrůstá a formuje se současná generace studentů. „Opakovaná šetření ukazují, že ve výuce na mnoha školách jsou dlouhodobě opomíjena aktuální témata současného světa. Nedostatečná je rovněž výuka moderních československých dějin, a malý důraz je kladen na výchovu k aktivnímu občanství. Naše výukové materiály a vzdělávací aktivity se proto věnují právě těmto tématům. Snažíme se přispět k výchově zodpovědných mladých lidí, kteří se orientují v současném světě, otevřeně a kriticky přistupují k informacím, nejsou lhostejní, chtějí ovlivňovat a také skutečně ovlivňují dění kolem sebe,“ říká Karel Strachota, ředitel programu Jeden svět na školách. Ten by bez soukromých darů musel omezit například provoz a další rozvoj serveru jsns.cz, na kterém v současnosti bezplatně nabízí audiovizuální sady nebo zásadním způsobem omezit aktivity projektu Příběhy bezpráví, zaměřeného na moderní dějiny.

Český vzdělávací systém podporu potřebuje. Je výrazně podfinancovaný, chybí mu dlouhodobá strategie a v několika oblastech se odchyluje od vzdělávacích trendů ve vyspělých zemích. Jednou z oblastí, kde dlouhodobě selhává, je vzdělávání dětí z rodin s nejnižšími příjmy. “Český vzdělávací systém potvrzuje vzdělanostní status rodičů a neumí pomoci dětem přeskočit do vyšší úrovně kvalifikace. Proto je potřeba mít pro děti dodatečné vzdělávací příležitosti: předškolní kluby, skupinové doučování a individuální doučování v rodinách, ve kterém nám pomáhají dobrovolníci. Všechny programy jsou efektivní, úspěšné a kromě znalostí dětem dodávají sebevědomí a radost z učení,” říká Jan Černý z Programů sociální integrace. Ty budou muset bez finanční injekce omezit právě poskytování služeb nejchudším dětem.

Člověk v tísni také dlouhodobě podporuje učitele a studenty pedagogických fakult, kterým představuje nejnovější vzdělávací metody a učí je pracovat s aktuálními tématy. „Na mnoha školách se děti stále učí biflováním informací, které už dál nevyužijí. My se snažíme učitelům na základě nejnovějších psychologických a pedagogických poznatků předat návody a inspiraci, jak učit poutavě a efektivně. Školám nabízíme vzdělávací semináře nebo metodické materiály a bez podpory veřejnosti budeme muset tyto aktivity výrazně omezit,“říká Petra Skalická, vedoucí vzdělávacího programu Varianty.

Dlouhodobá sbírka Lepší škola pro všechny je součástí zesilujícího trendu působení Člověka v tísni v Česku, který odpovídá ohlasům dárců a potřebám zvláště v oblasti vzdělávání a sociálního vyloučení. Dárci mohou přispívat pomocí darů na účet sbírky 2551 1552 / 0300 nebo prostřednictví platební karty na webu www.lepsiskolaprovsechny.cz.


Vzdělávací projekty Člověka v tísni v číslech

– Spolupracujeme s 3 300 školami
– Audiovizuální vzdělávací portál www.jsns.cz využívá 1 400 škol
– 320 dobrovolníků pomáhá doučovat děti v 60 městech
– 2 700 pedagogů využilo školení o výuce prostřednictvím audiovizuálních prostředků
– 7 000 pedagogů a vzdělávacích pracovníků se zúčastnilo našich seminářů a debat
– 120 studentů jsme podpořili pomocí retrostipendií
– 330 dětí prošlo kariérním poradenstvím
– 267 913 žáků se zapojilo do projektu k moderním československým dějinám Příběhy bezpráví
– 3 000 studentů se zapojilo do týmových projektů Kdo jiný?
– 45 školám dostalo certifikát Světová škola
– 6 700 čtenářů odebírá časopisy o vzdělávání Zvoní a Škola AllInclusive
– 1 332 projekcí a besed s odborníky uspořádaly studentské Filmové kluby jednoho světa na školách
– Ve spolupráci s učiteli a experty tvoří kurzy akreditované ministerstvem školství
– Spolu se 70 experty pracujeme na systémových změnách

0 komentářů: