Soňa Hermochová, Jana Vaňková: Hry pro rozvoj skupinové spolupráce

sobota 7. března 2015 ·

Publikace soustřeďuje náměty na aktivity, které jsou vhodné pro podpoření schopnosti spolupráce u dětí a dospívajících. Školní a mimoškolní pedagogové, případně rodiče, v ní najdou inspiraci k cílenému trávení volného času v menší či větší skupině.

Při hrách jednotlivci prohlubují sebepoznání i vzájemné poznávání s ostatními, reflektují svoje postoje vůči sobě, vůči druhým, vůči skupině. Modelové situace poskytují hráčům možnost uvědomit si jevy probíhající ve skupině a cíleně s nimi pracovat. Knížka přináší různé typy her – verbální, pohyblivé, kreativní aj. Souboru her předchází stručný metodický úvod. Publikace je určena školním a mimoškolním pedagogům.

Soňa Hermochová se dlouhodobě zabývá metodami aplikované sociální psychologie, publikovala řadu knih s touto tematikou.

Jana Vaňková se dlouhodobě zabývá školní a mimoškolní pedagogikou, řadu let vede volnočasové aktivity dětských kolektivů.

Ukázky a více informací najdete ZDE. Knihu si můžete objednat také ZDE.

0 komentářů: