Zaměření? Hezké, ale statistika je proti vám

pátek 6. března 2015 ·

Svou profesní kvalifikaci uplatní na trhu práce jen méně než polovina pracovníků. Zcela mimo obor studia a odborné přípravy odchází 37 % vyučených a 31 % maturantů.

Studie, kterou nyní vydává Národní ústav pro vzdělávání, dokumentuje velký zájem o vyučené ve strojírenských oborech. Zaměstnání v tomto oboru nalézá 57 % všech vyučených, u 25–29letých tento podíl dosahuje 66 %. V maturitních oborech je přímo v oboru zaměstnáno 67 % absolventů zdravotnických oborů. Obdobně příznivá situace je i v oborech ekonomika a administrativa (55 %) nebo pedagogika, učitelství a sociální péče (47 %). Naopak nízký podíl vyučených, kteří v zaměstnání využívají svou kvalifikaci, je ve skupinách oborů textilní a kožedělná výroba a zemědělství a lesnictví.

U maturantů odchází nejvíce pracovat mimo obor svého vzdělání absolventi z oborů textilní a kožedělné výroby a také oborů umění a užité umění, kde sice vytrvale roste počet absolventů, ale podíl těch, kteří se uplatňují zcela mimo obor, je větší než 60 %. Podíl ekonomicky aktivních, kteří se uplatňují v zaměstnání, které odpovídá jejich původnímu vzdělání, přitom stále klesá: v letech 2005–2013 ze 45 na 41 %. Roste naopak podíl pracujících, kteří ve své profesi původní kvalifikaci vůbec nevyužívají, například když vyučený zedník léta pracuje jako barman. Absolventi škol tento trend kopírují.

„To, že se vysoký podíl absolventů škol neuplatní v oboru, vypovídá jistě o určitém rozporu mezi odbornou přípravou a skutečnými potřebami trhu práce,“ uvádí autorka studie Gabriela Doležalová.

„Nelze ale dělat jednoduché zkratky – zásadní roli hrají také mzdové a pracovní podmínky v jednotlivých zaměstnáních a rovněž míra nezaměstnanosti,“ upozorňuje autorka.

Celý text včetně grafu ZDE.

0 komentářů: