Stanislav Stebila: Ozdravně terapeutický pobyt u moře pro nemocné děti 2015

čtvrtek 17. září 2015 ·

Začátkem letošního září se uskutečnil již druhý ročník ozdravně terapeutického pobytu u moře pro nemocné děti s vrozeným onemocněním s ADHD, hyperaktivní děti s poruchou pozornosti a děti s Tourettovým syndromem.

Charitativní projekt navazuje na loňský počin pop operního zpěváka a Objevu roku televizní ankety TýTý 2013 Miroslava Sýkory. Svůj voucher za vítězství v talentové soutěži v hodnotě 350 000 Kč věnoval ve prospěch nemocným dětem z ČR a SR. Projekt realizovala umělecká agentura Gardes.

Výběr dětí a rodičů byl opět v kompetenci odborného garanta projektu – Asociace dětské a dorostově psychiatrie, za výrazného přispění MUDr. Ivety Vadlejchové z Dětské psychiatrické ambulance Oáza v Chomutově. Do výběru byly zařazeny děti z rodin z chomutovského a brněnského regionu, jejichž ekonomická situace je velice složitá a bez partnerů akce by se k moři asi vůbec nepodívaly. Pro mnohé z nich to je první pobyt u moře. Ve skupině byly i děti s léčenou depresivně úzkostnou poruchou a děti s Tourettovým syndromem. Je to nejtěžší a velice rušivá tiková pohybová a hlasová porucha. I tuto závažnou psychickou nemoc dětští psychiatři velice úspěšně léčí.Tyto děti by bez komplexní léčby spojenou s efektivní medikací měly závažné poruchy chování, slabými výsledky ve škole, byly by odmítání vrstevníky v kolektivu.

Cílem projektu bylo poskytnout dětským pacientům ve věku 10–12 let a jejich rodičům individuálně strukturovaný psychoterapeutický pobyt v novém prostředí. Smyslem výběru bylo především poděkování rodičům za vzornou a nekonečnou náročnou péčí a samotný přístup k náročné léčbě jejich dětí. V mnoha případech to byly maminky samoživitelky. Příjemné prostředí řeckého ostrova Rhodos, bezpečí hotelu rodinného typu s kompletním zajištěním a plnou penzí výrazně působilo jak na děti tak i jejich maminky již od prvních hodin pobytu.

Pod dohledem a vedením MUDr. Ilony Grimové z ambulance dětské a dorostové psychiatrie, psychoterapie v Chomutově děti společně s rodiči procvičovaly posílení jejich vzájemného vztahu, komunikaci, sebeovládání a soustředěnost.

„Děti s ADHD mívají problém se adekvátně zapojit do kolektivu vrstevníků, ukázat ostatním své kvality, něčím zaujmout, protože u cílené činnosti většinou nevydrží, mnohdy ji nedokončí, nebo jim to trvá delší dobu než ostatním. Mají proto velmi málo možností ve škole být oceněny učitelem i vrstevníky. Ty, které jsou i výrazně neklidné, mohou i své okolí, včetně vrstevníků, rušit a jsou pak ostatními dětmi vystrkovány na okraj skupiny. Díky tomuto charitativnímu projektu se podařilo dětem s těmito potížemi ukázat, že jsou schopny stejně jako ostatní vrstevníci se uplatnit ve společnosti. Zvládly bez problémů let letadlem, což pro mnohé byl takovýto první zážitek. Děti byly lidmi okolo nich oslovovány rovnocenně, nikdo je nehodnotil negativně dopředu, jak se s tím mnohdy mohou setkávat doma, ve škole. Další pozitivní faktor pro ně byl, že se mohly podívat k moři, kde doposud nebyly a jen mohly tiše závidět spolužákům movitějších rodičů a tím si připadat opět méně hodnotné.

Díky pracovníkům agentury Gardes, cestovní kanceláři Firo-tour, a. s. byl vybrán pro pobyt dětí komplex, který byl v klidném prostředí, s blízkým přístupem k moři. To nám umožnilo, že s dětmi mohla být každé dopoledne prováděna psychoterapie, která posilovala jejich sebehodnocení, vedla je k náhledu na své klady, ale i možné rezervy vlastních schopností. Odpoledne probíhala převážně individuální práce s matkami, kde jsme řešili otázky vhodného přístupu matky a blízkých osob k dítěti, ale i osobní problémy matek. Podvečer probíhala společná setkání všech maminek a dětí a aktivity, které vedly k posílení jejich vzájemného vztahu, svěřuje se paní doktorka Grimová a dodává: „Během pobytu bylo zjevné, že došlo k uvolnění chování jak dětí, ale i maminek. Byly vzájemně k sobě otevřenější. Maminky tak mohly více vnímat pozitivní vlastnosti svých dětí, i je více oceňovaly. Děti velmi pozitivně vnímaly i to, že dokázaly komunikovat s personálem hotelu a to anglicky, byť dosud měly velké zábrany před veřejností, třídou mluvit, natož zkoušet mluvit v cizím jazyce. Vznikaly situace, kdy musely vzájemně spolupracovat a mnohé s tím měly zpočátku problém, ale postupně se to výrazně lepšilo.

Také byly situace, kdy v některých aktivitách někdo vynikal nad ostatními, učily se jej ocenit s tím, že jsem se snažila upevnit vědomí jejich vlastních hodnot, aby nepropadaly opět pocitu méněcennosti či křivdy. Individuální poznatky o dětech předám terénním psychiatrům. To je velmi výrazný profit z mého pohledu pro pečující lékaře, protože v ordinaci nelze mnohdy vše odkrýt, vidět reakce rodičů a dětí mimo chráněné prostředí ambulance. Vnímám možnost práce s rodiči a jejich dětmi mimo prostory ambulance i pro mne jako velmi přínosný právě díky tomu, že jsem měla možnost pracovat s dětmi i jejich rodiči i jiným způsobem než v ambulanci. Pobyt v pěkném prostředí mimo domov byl zřejmě pro všechny místem, kde vymizely zábrany a tak terapeutické působení mělo i hlubší dopad.“

„Jsem celkově spokojena s průběhem ozdravného pobytu. S maminkami jsme se často scházely a řešily situace, které jsme neměly možnost řešit s ostatními maminkami, které mají stejné problémy. Paní doktorka byla i mimo naše společná setkání s námi a dětmi a bylo pro mne velkým přínosem se s ní kdykoliv poradit“, vyznává se ze svých pocitů maminka Lucie z Března u Chomutova. A dodává: „Jsem překvapena zvýšenou aktivitou mého syna jak v komunikaci s personálem, jeho zapojení se v kolektivu, soustředěnost a pozornost, kterou věnuje mladším kamarádům. Osobně jsem si odpočinula. Měla jsem příjemný pocit při sledování syna, jak se neustále směje a užívá si s novými kamarády. Velkým zážitkem pro mne, mého syna a nás všechny byl celodenní výlet lodí po nejkrásnějších plážích ostrova Rhodos“.

„Když mi bylo oznámeno, že jsem byla vybrána na týdenní letecký ozdravný pobyt u moře, nevěřila jsem. Myslel jsem si, že je to vtip. Uvěřila jsem až na letišti, kde nás pořadatel akce paní Ivana Stebilová z agentury Gardes přivítala a předala nám vouchery k odletu“, s dojetím v hlase se svěřuje maminka Dana z Března u Chomutova a dodává: „Syn u moře ještě nikdy nebyl. Byl to jeho velký sen. Byla jsem v očekávání, jak snese let letadlem a vyrovná se, se samotným pobytem v cizím prostředí.

Pro mne osobně to bylo pozitivní překvapení. Syn si našel nové kamarády, se kterými trávil každou volnou minutu. Ve škole je uzavřený, nekomunikuje. Tady soutěží, zapojuje se do všech her a soutěží. Je zdravě aktivní. Bazén, krásná pláž, teplé moře, příjemní lidé jsou terapií samy o sobě. Naše děti se chovaly bez problémů, jako dospělé. Negativita a ostych, to vše zmizelo během několika minut. Vidím a cítím změny jen a jen k lepšímu. Syn Ondra si to užil do poslední chvilky. Vážím si času, který nám věnovala paní doktorka Grimová. Jak pro mne, tak i dalším maminkám byla velkou oporou. Osobně děkuji pořadatelům a partnerům za naše děti a maminky. Tento ojedinělý projekt má hluboký smysl a moc pomáhá“.

„Dle reakcí okolí jsme pravděpodobně působili jako velká rodina. Ptali se nás Italové, Němci a Angličané, odkud jsme a co s dětmi neustále děláme“, přiznává pořadatelka akce Ivana Stebilová z umělecké ag. Gardes a dodává: „Stalo se také něco neočekávaného. K naši skupině se připojil dvacetiletý Tomáš z Ústí nad Labem, se stejnou diagnózou – ADHD. Zapojil se do některých her v rámci volnočasových aktivit jak na pláži u moře, tak v areálu hotelu. Poděkování patří všem našim partnerům. Věřím, že příští rok se nám opět povede sehnat dostatek prostředků na další charitativní projekt.

Za děti a maminky děkuji všem našim partnerům: Cestovní kanceláři FIRO-Tour a. s., Severočeským dolům, a. s. Tescan Orsay Holding, a. s., Severočeské vodárenské společnosti, a. s., KS Kolbenschmidt Czech Republic, a. s., Magic Hadaš – profesionálnímu kouzelníkovi, M&M reality holding, a. s., Ústecké komunitní společnosti a Asociaci dětské a dorostově psychiatrie. Věřím, že příští rok se nám opět povede sehnat dostatek prostředků na další charitativní projekt pro nemocné děti a jejich maminky."

Více ZDE.

0 komentářů: