Jana Hrubá: DOKUMENTY 89. Metamorfóza

pondělí 9. listopadu 2015 ·

Metamorfóza se odehrála před našima očima na 8. setkání PAU 3.–5. 11. 1995 v Kroměříži. Radost ze setkání, nové myšlenky a podněty, hledání dalších cest pro PAU. To vše tam bylo. A také nové otázky.

Mezi více než 400 účastníky s tradičně silným zastoupením učitelů I. stupně přibyli kolegové z II. stupně, řada ředitelů škol, zástupci mateřských a středních škol, rodičů a spřátelených hnutí. Velmi nás potěšila účast pedagogů čtyř univerzit – hradecké, olomoucké, ostravské, pražské (někteří přijeli dokonce i se studenty) a přátel ze Slovenska.

Shromáždění pozdravili zástupci školského výboru Parlamentu, MŠMT, okresního školského úřadu a starostka města Kroměříže. Tradičně aktivně se účastnil seminářů ústřední školní inspektor Mgr. Petr Roupec. Viditelné bylo omlazení mezi účastníky a účastnicemi, což se samozřejmě líbilo zvláště pánům kolegům. Zcela „chyběli sněhuláci", jak řekl předseda sdružení Ondřej Hausenblas.


Pro každého něco

Nebývalý počet 25 dílen vedených 33 lektory z řad členů PAU nabízel ve třech kolech skutečný výběr. Témata byla opravdu zajímavá a různorodá, jak dokládá jejich přehled, takže byste si určitě vybrali i vy podle svého zájmu. Žádné vědecké přednášky, vše pojato z hlediska potřeb praxe a z jejích výsledků. Potěšitelný byl zájem účastníků nejen o témata metodická, ale i teoretická. Obohacením byly také zajímavé nabídky celé řady firem.


S kým a o čem

1. Alena Aiglová: Integrované vyučování na I. st. ZŠ
2. Ivan Bauer: Projektové vyučování dějepisu na II. st. ZŠ
3. Vít Beran, Petr Ježek, Svatka Kovářová: Projektování činnosti školy, spolupráce s rodiči
4. Božena Blažková: Knihovna škole, škola knihovně
5. Oldřich Botlík: KALIBRO – zdroj informací o výsledcích vzdělávání
6. Zdeněk Brož, Jarmila Nesvadbová: Diferenciace na II. stupni
7. Ivana Brožová, Pavla Sádecká: Integrovaná výuka češtiny a matematiky (projekt Pošta)
8. Miroslava Bukáčková, Iva Jehličková: Roční období v dramatické výchově
9. Milan Caha, Monika Cahová, Pavla Polechová: Týmová spolupráce
10. Klára Galetková: Hnutí na vlastních nohou
11. Jana Havlová, Miluše Havlínová: Plynulý přechod z MŠ do ZŠ
12. František Kassay: Kvalita života
13. Marie Kobzová: Integrované vyučování na I. st.
14. Irena Koudelková: Projekt Heuréka, aneb je třeba vykládat dětem fyziku?
15. Jana Kratochvílová: Projektové vyučování na I. st., spolupráce s rodiči
16. Miluše Kubíčková: Regenerace a kultivace tvořivých sil učitele
17. Vladimíra Neužilová: Integrované vyučování ČJ – On, úvaha o přátelství
18. Jana Nováčková, Pavel Kopřiva: Vytváření bezpečného prostředí ve třídě
19. Jarmila Pipeková: Projekt třídy ZŠ s integrací postižených dětí
20. Petr Roupec: Nové pojetí ČŠI
21. Vladimír Ruban: Výchova žáků mimo vyučování, estetická kultivace dítěte
22. Karel Rýdl: Co umožňují novely školských zákonů
23. Oldřich Suchoradský: Sestav si didaktický test
24. Libor Škrlík: Dějepis netradičně
25. Vladimír Václavík: Jenský plán – výzva pro naše učitele


Kde se to všechno odehrálo

Příjemné ubytování, skvělou kuchyni a vůbec perfektní organizační zázemí celé akce nám všem poskytli pracovníci Domova mládeže v čele s ředitelem a manažerem výboru PAU Janem Leharem. Dostatek prostoru pro společné setkání i jednotlivé dílny, výtvarně krásné a inspirující prostředí jsme našli v základní škole Zachar. Dík patří ředitelce Mgr. Jitce Dvořákové a všem těm milým a ochotným lidem na obou zařízeních, kteří nám věnovali svůj víkend. Mají nemalou zásluhu o zdar setkání.


Atmosféra

Ovzduší kamarádství – radost ze setkání – pocit souznění a sounáležitosti – povzbuzení – nové kontakty – nové myšlenky a nápady. Tak nějak by se to dalo vyjádřit, ale musí se to zažít. Atmosféra na setkáních PAU je prostě neopakovatelná. A protože občas je nutno, aby bylo veselo, nechyběl večer ani zpěv a tanec za přispění dvou výborných hudebních skupin.


Jak dál?

Na tuto otázku hledala odpověď dlouhá večerní debata Rady PAU a mnoho podnětů jistě přinese i anketa mezi účastníky. Svými názory o potřebách a prioritách současné doby mohou přispět i čtenáři Učitelských listů – rádi je otiskneme.

Příště určitě přijeďte! Na řadě jsou Čechy. A pro ty, kteří o PAU ještě nic nevědí, přetiskujeme základní informace z Informačního listu PAU.

Jana Hrubá


"Člověče, uvolni se a věz, že na všechno je čas. Každý má stejné množství času, ale záleží jen na tom, jak ho kdo využije. Užíváš svůj čas plně a raduješ se z něho každým okamžikem, nebo ho marníš tím, že nekladeš na první místo prvořadé věci? Přestaň být otrokem času. Proč si z něho naopak neuděláš služebníka? Potom nebude nikdy čas vládnout tobě, ale ty budeš vládnout jemu. Pochop, že můžeš dělat v určitém okamžiku pouze jedinou věc, proveď ji dokonale a pak přejdi k další. Nikdy se nesnaž hledět moc daleko vpřed. V daném čase můžeš prožívat pouze jediný okamžik..."

(Z knihy E. Caddyové Otvírání dveří do nitra přečetla v úvodu setkání Miluše Kubíčková.)

Zdroj: Hrubá, Jana: Metamorfóza. Učitelské listy roč. 3, č. 4/1995. Agentura STROM, prosinec 1995. Str. 2–3. ISSN 1210-6313

Ve stejném čísle Učitelských listů vyšel tento úvodník.


Otázky do vlastních řad

Nedávno mě navštívil nestor české pedagogiky, devětaosmdesátiletý dr. Jaroslav Kozlík. Vysoký pán se svěžestí myšlení, která by zahanbila leckterého životem znaveného třicátníka. Dělá si starosti. Jako pamětník školských reforem 30. let s obavami sleduje osud reformy let devadesátých. Nějak příliš se to začíná podobat. Ačkoli je již léta na odpočinku a nemá dostatečné kontakty na „ohniska reformy“, je schopen podívat se na celý proces z odstupu a navrhnout, jak by se mělo dál postupovat. Jeho názory naleznete na dalších stránkách tohoto čísla. Ať se nám zdají více či méně reálné, stojí za zamyšlení z řady důvodů. Především – nečeká vyřešení problémů shora, z ministerstva. Čeká ho od samotných pedagogů. Věří, že se sjednotí, vypracují si plán a dokáží ho uskutečnit postupnými kroky.

To všechno v době, kdy se již šest let pedagogické iniciativy dál a dále štěpí podle dílčích zájmů jednotlivých oborových skupin, kdy kdekdo chce být prezidentem čehokoliv a kdy většina učitelstva, po léta zvyklá na to, že někdo shora řekne, co se má dělat a co si myslet, vyčkává. Kdy pedagogická věda víceméně mlčí a kdy pedagogické fakulty (s výjimkou osvícených jedinců) se k reformnímu myšlení propracovávají snad nejpomaleji ze všech stupňů škol. V době, kdy jsou tendence prostor v minulých letech revolučně uvolněný poznenáhlu zužovat, neboť jednotné se lépe kontroluje a ovládá.

Vyvstává tu před námi řada nepříjemných otázek. Jsme vůbec schopni navázat kontakty a sjednotit svoje síly při zachování identity jednotlivých iniciativ? Často hlásáme důležitost týmové práce – umíme vůbec spolupracovat? Pracovat společně a plánovitě? Jsme schopni rozvinout odbornou diskusi, dostat otázky školství do médií, proniknout k rodičům jako ke svým nejvýznamnějším partnerům, ukázat celé veřejnosti, že škola může a měla by být jiná ve prospěch dětí?

Možná by učitelé jako profesní skupina nalezli inspiraci u lékařů. Dokázali jít za hranici osobních rizik, poutat pozornost médií i veřejnosti k nedostatku koncepce v resortu. Riskují i za nás.

Mezi pedagogy je také řada osobností a nemálo bylo vykonáno. Jsou tu nesmírně potřební tvůrci vizí. Jsou tu pokusníci, kteří nečekali na pokyny a dnes již mohou vyhodnocovat zkušenosti několika let. Profiluje se skupina školských manažerů. Co nám však chybí, jsou organizátoři velkého formátu – dostatečně schopní nadhledu a spolupráce, dostatečně razantní. Myslíte, že se mezi námi najdou? Aby se jednou nepsalo v dějinách pedagogiky, že reforma let devadesátých skončila v písku...

Zdroj: Hrubá, Jana: Otázky do vlastních řad. Učitelské listy roč. 3, č. 4/1995. Agentura STROM, prosinec 1995. Str. 1. ISSN 1210-6313


Další díly seriálu najdete ZDE.

0 komentářů: