Jak zvýšit kvalitu školy pomocí otevřeného vzdělávání

pátek 8. dubna 2016 ·

Konkrétní příklady, jak pomůže otevřené vzdělávání žákům či studentům, učitelům i škole, nebo jak otevřené zdroje vytvářet a jak s nimi pracovat. To jsou mimo jiné kapitoly nové brožury, kterou pro ředitele a zřizovatele škol vydala Aliance pro otevřené vzdělávání. Cílem brožury je podpořit kvalitativní rozvoj učitelů i škol.

Brožura Jak zvýšit kvalitu školy pomocí otevřeného vzdělávání s podtitulem „tipy a rady pro ředitele a zřizovatele škol” je manuálem k využívání otevřených vzdělávacích zdrojů (z angl. Open Educational Resources – OER) ve škole.

Na vývoji brožury se podílela Aliance pro otevřené vzdělávání s pracovníky katedry informačních technologií a technické výchovy PedF UK, aby se školy seznámily s principy otevřeného vzdělávání a přínosy využívání OER pro školní kulturu a dovednosti žáků. Učitelé se dozví, jak OER vytvářet a proč je používat, včetně přehledu variant otevřených licencí Creative Commons, pod kterými mohou nově vytvářené materiály zveřejňovat.

Pokud se učitelé rozhodnou vytvářet a využívat OER, propojí školu s mimoškolním vzděláváním a zvýší profesní prestiž sobě i škole. Posílí se digitální gramotnost učitelů i studentů, zlepší výměnu příkladů dobré praxe mezi učiteli a budou se podílet na změnách v pedagogickém přístupu.

„Zapojení otevřených vzdělávacích zdrojů více motivuje k využívání inovativních metod i moderních technologií. Otevřené vzdělávání není ale cílem, je prostředkem, jak změnit školu i výuku,” vysvětluje Tamara Kováčová, koordinátorka projektu Otevřené vzdělávání.

Brožura je volně ke stažení na webu www.otevrenevzdelavani.cz.

0 komentářů: