Novinky v Pedagogické knihovně J. A. Komenského za březen 2016

sobota 16. dubna 2016 ·

Pedagogická knihovna J. A. Komenského se bude stěhovat. Tento měsíc máte poslední možnost využít jejích služeb. Knihovna bude uzavřena do poloviny září.


Novinky za březen 2016


Knihy (hlavní fond):
pedagogika
psychologie
ostatní společenskovědní obory


Ukázky

111 nových her pro atraktivní výuku jazyků / Petr Hladík – První vydání
Praha : Grada Publishing, 2016 – 141 stran
ISBN 978-80-247-5840-4
Publikace obsahuje 111 nových her vhodných pro výuku prakticky všech jazyků. Hry jsou rozděleny do šesti oblastí podle cíle, a to na aktivizující, seznamovací, konverzační, gramatické a hry pro rozvoj psaní.
U každé hry se dozvíte informaci o čase, který zabere, jazykové úrovni, pro kterou je určena, její organizaci, studijních cílech a potřebných pomůckách. Kromě popisu průběhu hry v knize dále naleznete řadu konkrétních příkladů a příloh (herní plány, obrázky, kartičky), které si můžete zdarma stáhnout z internetu v češtině, angličtině, němčině, francouzštině, španělštině a ruštině.

Metody a postupy poznávání žáka: pedagogická diagnostika / Václav Mertin, Lenka Krejčová a kolektiv – 2., doplněné a aktualizované vydání
Praha : Wolters Kluwer, 2016 – 398 stran – cze
ISBN 978-80-7552-014-2
Čtenář se v publikaci setká nejprve s obecnými pojmy diagnostické metodologie, srozumitelně sepsanými pro náležité porozumění tématu. Učí se poznávat projevy jedinečných vlastností dítěte a také rozeznat známky některých poruch, jako jsou třeba vývojové poruchy učení či chování. Práce se školní třídou sama představuje významné téma pedagogické diagnostiky. Najdete tu také přehled legislativního rámce, kapitoly o sebepoznání učitele, o možnostech využití moderní techniky ve škole a mnohé další.

Průvodce školní inkluzí aneb Jak vypadá kvalitní základní škola současnosti? / Monika Tannenbergerová – Vydání první
Praha : Wolters Kluwer, 2016 – 135 stran
ISBN 978-80-7552-008-1
Kniha přináší ucelený pohled na téma inkluze velmi čtivým a srozumitelným jazykem, který nesměřuje pouze k učitelům, ředitelům a zřizovatelům, ale také k rodičům.
Předkládá návod, jak poznat inkluzivní školu, ale především se podrobně věnuje jednotlivým tematickým oblastem inkluze a jejich rozpoznání v prostředí školy. Cenné jsou i konkrétní tipy z praxe.


Sukova studijní knihovna (literatura pro děti a mládež):
první čtení
první stupeň ZŠ
druhý stupeň ZŠ
naučná literatura
přečtěte si s dětmi


Články:
z českých časopisů

Ukázka

Co je dialogické vyučování? / Klára Šeďová – cze – Obsahuje bibliografické odkazy
In: Komenský : odborný časopis pro učitele základní školy – ISSN 0323-0449 – Roč. 140, č. 1 (září 2015) (2015/2016), s. 8–12.
Dialogické vyučování na 2. stupni základní školy. Výuková komunikace, význam dialogu pro rozvoj myšlení žáků. Klíčové znaky dialogického vyučování. Ukázky ilustrující co je a co není dialogické vyučování, příklady z výzkumů.

ze zahraničních časopisů


Poslední měsíc do dočasného uzavření knihovny!

Upozorňujeme, že v době od 30. 4. do 14. 9. 2016 bude Pedagogická knihovna J. A. Komenského, oddělení Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského, se sídlem v Mikulandské 5, Praha 1, z důvodu stěhování do nových prostor v ulici Jeruzalémská 12, Praha 1, uzavřena.

0 komentářů: