Iva Vojtková: Odvolat nebo neodvolat (a jak na to), toť otázka

čtvrtek 3. listopadu 2016 ·

Jak nejefektivněji řešit komplikované situace, ke kterým dochází ve školství? Na to není nikdy snadná odpověď. Specifickou situací je např. odvolání ředitele školy. Zabránit komplikacím a do jisté míry předejít zkreslování situace v médiích lze pouze při dobré znalosti současných zákonných norem a jejich aplikování.

Rozhodnout o odvolání ředitele školy není nikdy jednoduché a obvykle se neobejde bez veřejného „praní prádla“. Tuto situaci v posledních letech řešily mnohé školy, ať už základní či střední. Obvykle se veřejnost musí spokojit s mediálním stanoviskem, a co si budeme povídat, to se někdy nemusí shodovat se skutečností. Média často upravují a manipulují informacemi velmi zdatně, ať už kvůli zdánlivé senzaci nebo v zájmu určitých osob. Ani místní, kteří situaci zažívají zblízka, často nemívají zcela relevantní informace. Ty bývají zabarveny sympatiemi k některým zúčastněným. Jistota v tom, že je situace správně uchopena, dá aktérům pouze detailní znalost práva a její bezchybná aplikace, která nepřipouští dvojí výklad.

Při jasné aplikaci daných pravidel je snadnější se vyhnout vyvolávání pochyb veřejnosti, např. takovým, jak je v březnu roku 2006 uvedl ČRo Radiožurnál, když se zabýval situací v ZŠ v České Lípě: „Učitelé otevřeně bojují proti řediteli, tak by se dal popsat stav, který v současné době panuje na Základní škole Partyzánská v České Lípě.“ Ředitel školy ale v článku odmítl nařčení učitelů a vyslovil obavy o pověst školy. V jednom z dalších známých případů se letos v červnu vyhrotila situace v Karlových Varech ve škole J. A. Komenského. Za odvolání ředitelky zde stávkovalo dvacet členů pedagogického sboru. Podobných případů je mnoho.

Ve sněmovním školském výboru byl začátkem března letošního roku projednáván návrh novely školského zákona. Pocházel z pera poslance Matěje Fichtnera (ANO) a měl zavést novou praxi, podle níž by zřizovatel mohl ředitele školy odvolat bez udání důvodu. To shrnují Internetové novinky.cz 2. března 2016 v perexu takto: „Zbláznil se? Úplně.“ Předkladatel ale návrh obhajoval. Podle něho jde o zvýšení pravomocí zřizovatelů ve prospěch dětí a mládeže v mezních situacích. Je logické, že politik – na rozdíl od ředitele školy – vidí v rodiči voliče, proto se k jeho případné stížnosti staví odlišně než ředitel školy. Obhájci šestiletého funkčního období pro ředitele ale uvádí, že doby, než začala v r. 2012 platit, byli ředitelé ze svých funkcí prakticky neodvolatelní, a hrozilo, že se z této pozice stane „trafika“ na neomezenou dobu.

Situace na školách se může stát pro veřejnost i samotné aktéry nepřehlednou i z toho důvodu, že často není protagonistům úplně jasné, jak zákonné normy při nejrůznějších situacích správně aplikovat. Aby nedocházelo do budoucna k nejasnostem a vágnímu používání pravidel, která si někteří účastníci rozličných sporů vykládají odlišnými způsoby, pořádá agentura Aliaves& Co., a.s. celodenní seminář JUDr. Zdeněk Novotného, předsedy senátu Nejvyššího soudu v Brně. Bude se konat 14. 11. 2016 v Praze a 15. 11. 2016 v Bílině. Účastníci se z nejpovolanějších úst dozvědí o nejen o relevantních důvodech pro odvolání ředitele školy, ale např. i jak postupovat vůči řediteli školy v případě, že zřizovatel vyhlásí na jeho místo konkurz, postup v případě odvolání ředitele nebo vzdání se funkce. Podrobně budou probrány organizační změny ve školství – zrušení funkce ředitele a také odměny a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr s vysvětlením, kdo je může za školu uzavírat.

Detailní informace získáte prostřednictvím e-mailu vzdelavani@aliaves.cz nebo ZDE.

0 komentářů: