Olga Medlíková: Vážně potřebujeme být tým?

středa 9. srpna 2017 ·

O týmu se mluví, jezdí se na teambuildingy (ať už si pod tím představujete cokoliv), podporuje se týmový život a neformální týmové akce… Znamená to, že cokoliv jiného je špatně?

Rozhodně není. Ale tým má svoje výhody. Proto je užitečné uvědomit si, jak váš kolektiv vypadá, jak pracuje a čím by se dal vylepšit. Třeba už týmem je, možná, že zažívá porodní bolesti přerodu ze skupiny do týmu nebo ve vaší organizaci funguje vedle sebe několik malých týmů. Proč ne.


Co u nás vlastně máme?

Zkuste si to identifikovat sami – zde je několik bodů, které v ideální podobě charakterizují skupinu a tým.

skupina / tým

sdělený cíl / přijatý cíl
spíše řízená / spíše vedený
náhodný výběr členů / cílený výběr členů
minimální nebo žádná zpětná vazba / vyžadovaná zpětná vazba atd.

– a mohli bychom pokračovat dalším výčtem rozdílností.

Když teď uvažujete o svém pracovním kolektivu, možná zjišťujete, že má rysy skupiny i týmu zároveň. Což je dosti běžné, zejména když skupina přerůstá do týmové podoby, ale ještě není „čistokrevným“ týmem. Žádná chyba, jenom důkaz toho, že kolektiv žije, pracuje a vyvíjí se.

Takže se nedá říct, co je dobře – jestli skupina nebo tým. Můžete mít velmi dobře fungující skupinu a také tým, který se bohužel nepovedl – sice se jako tým označuje, ale tím to taky končí.


Kudy do týmu?


Tým se může postupně vyvinout ze skupiny spolupracujících lidí nebo ho můžete cíleně sestavit. Jednou z pomůcek pro výběr lidí do týmu i pro správné zařazení lidí na správné místo je dnes asi nejvíce používaný nástroj – Belbinova typologie týmových rolí, vzniklá na základě výzkumu autora na AdministrativeStaffCollege v Henley.

M. Belbin určil osm rolí potřebných pro život týmu:

shánil”(RI-resourseinvestator): oblíbený, družný, uvolněný, nadšený, ale rychle ztrácí zájem. Snadno navazuje kontakty. Je obchodník, diplomat, styčný důstojník;

rejža”(SH-shaper): dává týmovému dění řád, snaží se z nápadů vytvořit konkrétní program. Není tolerantní. Žádá přesnost, ukázněnost, systém;

rejpal”(ME-monitor-evaluator): není příliš tvořivý, je především kritikem, ale objektivním. Je poctivý a spolehlivý. Je schopen strávit, analyzovat a interpretovat spoustu myšlenek;

chrlič”(PL-plant): je zdrojem originálních a často radikálních myšlenek. Jeho základní charakteristikou je tvořivost;

předseda”(CH-chairman): koordinuje snažení týmu za účelem dosažení vnějších cílů. Objektivní, cílevědomý. Nebývá příliš tvořivý, je však inteligentní. Mívá přirozenou autoritu;

tahoun”(CW-companyworker): stabilní, ukázněný. Praktik a organizátor. Plány převádí do uskutečnitelné podoby. Je spolehlivý, upřímný, pozorný;

hasič“(TW-team worker): kontaktní, pohodový, hlavní přínos v oblasti vztahů v týmu. Navozuje pohodu, dobrou náladu, tlumí střety;

dotahovač”(F-finisher): věci chce osobně prověřit, má obavy o vše, co se může zhatit. Šíří v týmu pocit povinnosti. Potřebuje řád, úzkostlivě dodržuje harmonogram a termíny.

Ale i sebelepší typologie má svoje mouchy. Člověka musíme vidět z mnoha stran, a hlavně v akci, kde se projeví nejvíc. Proto jsou pro výběr lidí do týmu hodně užitečná tzv. accessment centra, kde lidé procházejí více koly různých pohovorů, diagnostik, plnění případových studií, týmových aktivit atd.


Potřebujeme tým?

Inu, kdoví.

Co vám tým přinese?
1. více nápadů a podnětů k činnosti
2. vyšší motivaci pracovníků
3. zdravější vnitřní atmosféru
4. snadnější komunikaci lidí mezi sebou
5. lepší image firmy nebo organizace

Budovat tým se vyplácí. Lidi v něm rostou rychleji profesně a většinou i lidsky a také líp mluví o organizaci – protože jsou v ní spokojení.


Co nás to bude stát?

Čas – chvíli to trvá, než skutečně máte dobrý tým. Skupina vznikne spontánně, týmu to chvíli trvá, než spatří světlo světa.
Výběr – podkladem dobrého týmu je dobrý výběr lidí. A dobré nastavení rolí.
Vedení – vedení týmu vypadá jinak než vedení skupiny. Potřebuje profesní i lidský vzor.
Energii – zejména na vstupech – aby byl tým funkční, musí si vytvořit kvalitní pravidla, což je práce a stojí to hodně sil. Ovšem vyplatí se.
Zadání – jasnou vizi, „smart“ cíle.

Lidé pracující v dobrém týmu spolu dobře lidsky vycházejí, dokážou se podpořit i vynadat si tak, aby to nenarušilo dlouhodobé vztahy.

Tohle všechno ale nepřichází hned.

Kvalitní tým potřebuje ke svému zrání čas.

Takže ano, záleží na tom, jaký máme v práci kolektiv!

www.olga-ebooky.cz

0 komentářů: