Robert Němeček: Každá generace vyžaduje jiný způsob vedení

čtvrtek 28. prosince 2017 ·

Je důležité pracovat s tím, co konkrétního zaměstnance motivuje právě teď. Každá generace je odlišná od té předchozí i následující. A každá generace má jiný způsob fungování a jiné věci ji motivují.

…A jaké vlastně máme generace? Vyjdu z přednášky Isabelly Pierantoni, která generace dělí následujícím způsobem.


1. Zakladatelé (narození do roku 1925)

S touto generací se už v pracovním procesu nesetkáváme. Těm nejmladším by dnes bylo 92 let. Přesto je výjimečně možné někoho takového potkat. Ale protože jde o výjimky, tak bych také popis tímto uzavřel.


2. Stavitelé (narození v letech 1925–1945)

Jak je z data narození patrné, jde o předválečnou generaci. Tato generace byla poznamenána druhou světovou válkou, protože v této době vyrůstala. Pro lidi této generace je příznačné, že jsou velmi loajální zaměstnanci. Bohužel už jich v pracovním procesu nenajdeme mnoho. Bývají však věrní firmě.


3. Baby boomers (narození v letech 1946–1964)

Je poválečnou generací. Narodila se v době velkého populačního boomu (od toho její originální název). Šlo o velmi početnou generaci a často nacházíme zaměstnance z této generace na seniorních nebo manažerských pozicích. Typický pro tuto generaci je optimismus. Vše je možné. Na rozdíl od pozdějších generací však mají svou vlastní cestu nebo spíš více cest vedoucích k cíli.


4. Generace X (narozená v letech 1965–1979)

Je nejhojněji zastoupená v řadách zaměstnanců. Typické je pro ni to, že lidi narození v těchto letech zajímá hlavně cesta, tj. JAK něco udělat. Je pro ně důležitý proces a bývají také skeptičtí. Pokud nemají řešení, tj. nenaleznou-li cestu, pak nevěří, že je možné to či ono udělat. Lidi z této generace naleznete na všech pozicích od manažerských po běžné zaměstnance.


5. Generace Y (narozená v letech 1980–1994)

Lidé narození v těchto letech mají již blízko k výpočetní technice a počítačům. Ke své práci je využívají lépe než kdokoliv z předchozích generací. I proto je pro ně zajímavá možnost on-line vzdělávání. Zaměřují se přitom hlavně na kompetence, tj. na tvrdé dovednosti. Jde o generaci zaměřenou hodně na čas a jednající velmi přímo. Vyznačuje se tím, že jde o praktické řešitele problémů.


6. Generace Z (narozená v letech 1995–2010)

Jde o poslední generaci, jejíž zástupce můžeme nyní nacházet na trhu práce. Tato generace již není zaměřená na počítače ale na chytrá zařízení, jako jsou tablety, chytré telefony aj. I díky tomu je a bude tato generace mnohem pohyblivější. Velkým tématem jsou tak pro ni aplikace na chytrých zařízeních, které jí výrazně dokáží zjednodušit život. Tato generace je jako první opravdu zaměřená i na kvalitu prostředí, ve kterém žijeme.


7. Alfa generace (narozená v letech 2011–nyní)

Zatím jde o děti, takže je předčasné se věnovat tomu, co ji bude charakterizovat v pracovním procesu.


Výčet je velmi stručný, to si uvědomuji. Měl by však sloužit k uvědomění si toho, že je třeba pracovat rozdílně s lidmi narozenými v určitých časových intervalech. Důvodem toho, proč tak odlišně fungujeme, je to, že jsme vyrůstali ve zcela odlišných podmínkách, které nás jako děti utvářely.

A proto je vhodné (skoro se mi sem dere slovo nezbytné), abychom toto reflektovali v momentě, kdy s těmito lidmi pracujeme z pozic manažerů, koučů nebo HR manažerů. Jakmile totiž toto budeme zohledňovat, tak pro nás bude práce snazší a i lidé na druhé straně budou podstatně spokojenější a budou mnohem lépe spolupracovat.

Věřím, že moje úvaha oslovila nejednoho čtenáře. Pokud budeme více přemýšlet nad tím, kdo sedí na druhé straně stolu, tak tím lépe budeme schopni hovořit jeho jazykem. A když nám lidé rozumějí, tak se s nimi i snáze domluvíme. A o tom to celé je.

Všem přeji, ať nacházíte cestu nejen ke kolegům, ale k lidem obecně. Vánoční čas konce roku je k tomu dokonce velmi vhodný. Užijte si tak spokojené a poklidné svátky plné porozumění a vzájemného pochopení.

Celý text si můžete přečíst ZDE.

0 komentářů: