Jana Hrubá: DOKUMENTY 194. SKAV má dvacáté narozeniny!

úterý 8. ledna 2019 ·

Po delší pauze se vracíme k našemu „historickému“ seriálu DOKUMENTY. Nadchází totiž 20. výročí založení Stálé konference asociací ve vzdělávání – SKAV. Na rozdíl od PAU a NEMES, o kterých jsme psali v předcházejících dílech, je tato organizace stále živá, pracuje a rozrůstá se. Vzpomeňme společně na její skromné začátky.

Iniciátorem vzniku byl vlastně tehdejší předseda Asociace pedagogů základního školství ČR Josef Vondráček, který 16. prosince 1998 rozeslal ostatním asociacím tuto výzvu:

„Vážení kolegové,

protože se domníváme, že převážná většina asociací a iniciativ působících v oblasti základního školství a vzdělání pracuje izolovaně od ostatních sdružení, bez pravidelných kontaktů s nimi, dovolujeme si iniciovat změnu tohoto stavu a navrhnout schůzku jejich zástupců.

Členové těchto sdružení jistě představují značný tvůrčí potenciál a jsou to často nejaktivnější představitelé svých profesí, kteří neváhají obětovat svůj volný čas zájmu rozvoje našeho školství. Kolik ale takových lidí máme? Můžeme si dovolit tímto potenciálem plýtvat?

Jsme přesvědčeni, že koordinace činnosti, spolupráce a vzájemná informovanost by pomohly v tomto smyslu situaci výrazně zlepšit. V žádném případě nejde o jakékoliv omezení suverenity a autonomie organizací, ani o zbytečné zvyšování časové zátěže jejich představitelů.

Vybízíme k první schůzce, na které bychom si vyměnili názory na možnost vzájemné spolupráce, zjistili míru shodnosti pohledu na některé problémy a zvážili další postup včetně případného signálu směrem k MŠMT i veřejnosti o schopnosti asociací domluvit společný postoj.

Věříme, že tuto naši iniciativu přijmete a s navrhovaným setkáním budete souhlasit. Předběžně navrhujeme termín 22. ledna 1999 v Praze. Prosíme o zaslání odpovědi na adresu předsedy…“

Zdroj: kopie dopisu, archiv autorky

Setkání se uskutečnilo v navrženém termínu na ZŠ Interbrigády v Praze 6. Přítomni byli:
APZŠ ČR – Josef Vondráček, Jindřich Kitzberger
Asociace školských manažerů (AŠM) – Pavel Drtina
Asociace základního školství (nynější AŘZŠ) – Josef Blecha, Taťána Šmigurová, Milena Turková
Nezávislá mezioborová skupina pro transformaci vzdělávání (NEMES) – Jan Kovařovic, Jana Hrubá
Přátelé angažovaného učení (PAU) – Ondřej Hausenblas

Posledně jmenovaný zástupce PAU z jednání zapsal:


Ustavili jsme Stálou konferenci asociací ve vzdělávání

Nastal čas, aby se rozdrobené reformní hnutí pedagogů a školských pracovníků začalo propojovat nad naléhavými problémy vzdělávání a školství. Jako jeden z prvních kroků na cestě k vytvoření platformy pedagogů ČR se dne 22.1. 1999 uskutečnilo setkání těchto organizací: Asociace pedagogů základního školství, Asociace základního školství, PAU, NEMES a Asociace školských manažerů (Připojila se i Asociace pedagogů základních uměleckých škol: 25. 1. 1999). Jejich zástupci se dohodli, že v centru jejich zájmu jsou co nejlepší podmínky pro učení žáků a co nejlepší vztahy mezi žákem a učitelem.

K tomu asociace přispívají zejména tím, že různými způsoby aktivizují své členy i školské prostředí a širší veřejnost k zájmu a pomoci pro vzdělávání. Proto uvedené asociace chtějí usilovat o tyto cíle:
1. podporovat lepší vzájemnou výměnu informací a usilovat o lepší tok informací mezi ministerstvem a asociacemi a veřejností
2. více vzájemně a společně spolupracovat při pořádání různých akcí ke zlepšení vzdělávání
3. podporovat sebevzdělávání svých členů a dalších zájemců
4. usilovat o to, aby ve školském systému byla podporována a chráněna snaha o změnu.

K těmto cílům chce Stálá konference asociací ve vzdělávání spět tím, že si v ní zapojené asociace budou vyměňovat nabídky akcí a vzdělávacích kurzů, zvát a poskytovat lektory a materiály, budou si vyměňovat a případně společně podepisovat stanoviska k vývoji nebo řešení různých problémů vzdělávání a školství. Společně budou požadovat, aby centrum poskytovalo informace o chystaných a probíhajících změnách a záměrech, aby podporovalo vývoj ve školství, a zároveň si budou navzájem takové informace a podporu poskytovat.

Asociace se dohodly, že vítají probíhající práci na ustavení Národní rady pro vzdělávání, na programu profesního růstu učitele i na návrhu zákona o vzdělávání. Za nevyhnutelný první krok, který měl veškeré práce na těchto úkolech předcházet však považují vytvoření vzdělávací strategie státu neboli vládní politiky ve vzdělávání, která by jasně stanovila cíle a rozhodující pojmy.

Stálá konference asociací ve vzdělávání se hodlá účastnit vytváření vzdělávací politiky i dopracování uvedených záměrů. Sdružené asociace budou poskytovat připomínky i vlastní návrhy.

Zapsal Ondřej Hausenblas 22. ledna 1999.

Zdroj: kopie zápisu – archiv autorky.


A SKAV dnes?

V současnosti aktivně pracuje z původních zakládajících členů jen Asociace ředitelů základního školství ČR, ovšem v jiném seskupení (Unie CZESHA). Složení SKAV se v průběhu let proměňovalo. Dá se říci, že základním principem SKAV zůstal původní záměr „v centru zájmu členů jsou co nejlepší podmínky pro učení žáků a co nejlepší vztahy mezi žáky a učiteli.“ Některé členské organizace v průběhu let zanikly, jiné (včetně iniciátorů) přešly do Unie CZESHA, která se více soustředila na prosazování zájmů jednotlivých typů škol a ovlivňování vzdělávací politiky. (Ale k tomu se ještě v našem seriálu dostaneme.)


Ve SKAV dnes pracuje 28 organizací, které se sjednotily na principech společně vytvořeného Desatera. Stálá konference asociací ve vzdělávání je také spoluzakladatelkou a koordinátorkou hnutí “Úspěch pro každého žáka“.

Takže hodně sil a dalších úspěchů k tomu 20. výročí!

Jana Hrubá


Další díly seriálu najdete ZDE.

5 komentářů:

Anonymní řekl(a)...
9. ledna 2019 v 9:08  

Trochu mě to přimělo zavzpomínat. Tenkrát jsem se snažil podporovat Přátele angažovaného učení. Než si vyrobili vlastní web, hostovali na Spomocníkovi - https://web.archive.org/web/20000411223425/http://it.pedf.cuni.cz:80/~pau/index.html
Je to již opravdu dávno. Pochybuji, že si někdo vůbec ještě vzpomene!

Jindřich Kitzberger řekl(a)...
9. ledna 2019 v 10:07  

Díky za článek a připomínání historie vůbec! Ano, já si vzpomenu :-)... protože SKAV samozřejmě znamená velký úsek mého dosavadního profesního života a vzpomínám na všechny ty roky moc rád. A stejně tak jsem nadšen z toho, jak se SKAV dále daří a že je to velká a "prosperující" organizace, symbolizující principy spolupráce na poli školství a vzdělávání. Přeji SKAV vše nejlepší k narozeninám a vše dobré do dalších 20 let!

Milan Kotík řekl(a)...
9. ledna 2019 v 10:39  

Hezké ,když někdo umí držet paměť. Diky Jano. Zajímavé pro mě je, jak málo se z původní vize změnilo, i když členská základna se zásadně proměnila.

Hausenblas řekl(a)...
9. ledna 2019 v 17:42  

Jano, díky za Tvou systematickou péči o naši (u mě chabou) historickou paměť! Přeju SKAVu aby se mu (tedy Vám, kteří v něm aktivně působíte) dařilo i nadále pokračovat v tom, o co šlo od počátku: přemosťovat rozdílné přístupy, a přitom vytvářet společné chápání vzdělávací problematiky. Tehdá jsme cítili, jak MŠMT ignoruje ty organizace, které něco ve vzdělávání opravdu činí. Připadali jsme jim malí? Anebo spíše nepohodlní? Spojením se to po čase významně zlepšilo a informované přemýšlení se rozmanitými cestami přece jen ve školství uplatňuje, jistě mj. díky právě SKAVu a jeho činitelům. Živijó!

Radek Sárközi řekl(a)...
10. ledna 2019 v 1:44  

Gratuluji SKAVu k výročí. :-)