Jana Hrubá: Pozornost také nadaným (a učitelům)!

středa 27. března 2019 ·

Minulý týden se 22.–23. 3. v Praze uskutečnila konference Vzdělání pro budoucnost. Téměř 500 účastníků, skoro stovka zajímavých lektorů, přes 80 workshopů. Gejzír inspirace!

Pořadatelskými organizacemi byly: Mensa ČR (www.mensa.cz), Svět vzdělání (www.svetvzdelani.cz), Národní institut pro další vzdělávání (www.nidv.cz / www.talentovani.cz) a skupina Fraus (www.fraus.cz).

Nahlédnete-li do programu, bude vám jasné, že každý si mohl ve dvou až po okraj naplněných dnech najít pro sebe přitažlivá témata, podnětné myšlenky, inspiraci do výuky, setkání se zajímavými lidmi. Od témat vzdělávací politiky, koncepce rozvoje nadání, informací o zajímavých aktivitách a zkušenostech škol, nových pomůckách, využití digitálních technologií, přes neuropsychologii, inkluzi až po zaměření na učitele samého, jeho rozvoj a předcházení jeho vyhoření – náměty využitelné pro pedagogy všech škol od mateřských přes základní po střední a vysoké.

Nezapomenutelným zážitkem se stalo zamyšlení Jaroslava Duška nad vzděláváním. Prostřednictvím vyprávění o svých studiích na gymnáziu dokázal s humorem, lehkostí, bez poučování a mentorování ukázat na příbězích učitelů, kteří ho nejvíce ovlivnili, jak může učitel zapůsobit na celý život svým příkladem, „harmonickým stavem vědomí“, opravdovým zájmem o žáky a jejich názory. Daroval všem v nabitém sále hodinu ozdravného smíchu s hodnotným podtextem. Takové pozitivní setkání by učitelé potřebovali častěji!
0 komentářů: