Páťáci učí prvňáčky, jak zacházet s technologiemi

čtvrtek 28. března 2019 ·

Na americké základní škole John Barry Elementary hrají technologie významnou roli. Prostupují všemi ročníky a předměty, od matematiky po přírodovědu, zároveň jsou ale také využívány k propojení žáků ze starších ročníků s těmi mladšími. Jak přesně?

Zdroj: Markéta Popelářová, Perpetuum 20. 2. 2019

Páťáci pravidelně tráví čas se svými mladšími kolegy z první třídy a učí je, jak používat Microsoft Word nebo jak na internetu vyhledávat nové stránky. Během takových setkání ovšem nejde jen o nabytí technických dovedností, ale také o soft skills, o získání taktu a empatie. Páťáci jsou na sebe navíc pyšní, když si uvědomí, že někoho naučili něco nového.


Dovednosti, které páťáci mohou předat

Během společných hodin se od nich prvňáčci učí třeba to, jak používat online Google Dokumenty, jak kopírovat a vkládat text, používat programy ke čtení nebo jak vytvářet prezentace nebo vkládat obrázky.

Škola s projektem prvotně začala jen v malém měřítku, nyní je ovšem s nižším ročníkem propojena každá třída. Jedná se přibližně o jednu hodinu týdně, před kterou se učitelky obou tříd společně domluví, v jakém bodě by se učivo jejich tříd dalo efektivně propojit. K tomu je také nutné vymyslet, jak tyto dovednosti děti naučit a s pomocí jakého zařízení.

„Je těžké je učit, protože někdy neposlouchají. Ale i tak to stojí za to,“ okomentovala projekt jedna z žaček pátého ročníku. Jaké pozitivum tento nápad bezpochyby přináší? Například práce učitele se během hodiny významně minimalizuje, nebo se spíše přesouvá do jiného sektoru. Učitel má totiž čas na individuální pomoc jednotlivým skupinkám v případě, že to potřebují.


Reflektujte, sdílejte

Po vyučování se nezapomíná ani na kratší reflexi s oběma třídami, ve které žáci pojmenují své dosažené úspěchy, případně potíže, se kterými se museli vypořádat. Učitelé si setkání prvňáčků a páťáků chválí i z toho důvodu, že pozornost může být individuálně věnována každému dítěti, což během klasické hodiny není v jejich lidských silách.


0 komentářů: