Celorepublikové online hlasování Moje škola, můj hlas: Žáci a studenti preferují zdraví, lásku a přátelství před slávou či penězi

pátek 26. července 2019 ·

Začátek letošního školního roku a následující týdny se na mnoha místech ponesou ve znamení akcí a aktivit připomínajících aktuální 30. výročí revolučního roku 1989. Častěji než jindy bude ve školách řeč o základních demokratických principech, vítanou příležitost ověřit si jejich fungování přímo v praxi žákům nabídl projekt Moje škola, můj hlas realizovaný neziskovou organizací Institute H21. Teenageři v rámci celorepublikového online hlasování zjistili, jak různé hlasovací metody ovlivní výsledek.

Zdroj: Tisková zpráva 11. 7. 2019

V pilotním ročníku projektu Moje škola, můj hlas si v červnu celkem 2 194 žáků a studentů z 21 českých základních a středních škol vyzkoušelo odpovídat na stejnou otázku pomocí tří různých hlasovacích metod: Většinového hlasování (1 hlas), schvalovacího hlasování (až tolik hlasů, kolik je v daném hlasování možností) a Janečkovy metody více hlasů – v rámci metody vizionáře a sociálního reformátora Karla Janečka (D21) bylo možné udělit až 3 plusové a 1 minusový hlas, přičemž plusové a minusové hlasy se poté sčítaly. Nejsilnější věkové zastoupení měli žáci 12–15 let. Respondenti se v hlasování vyjadřovali k tématům, která jsou blízká všem věkovým kategoriím – oblíbenost vyučovaných předmětů, hodnoty, které považují v životě za důležité, klima ve třídě i škole a hodnocení nabídky školních kroužků.

Zatímco některé výsledky jsou stejné pro všechny použité hlasovací metody, jiné se výrazně liší. V oblíbenosti vyučovacích předmětů vyhrála ve všech třech metodách tělesná výchova. Co se týče užitečnosti předmětů, žákům se dle jejich mínění bude v životě nejvíce hodit matematika, český jazyk a anglický jazyk. Tyto předměty obsadily první tři místa žebříčku, v souvislosti s typem hlasovací metody se ale měnilo jejich pořadí. Na základě výsledků Janečkovy metody (D21) je pro žáky v životě nejvíce důležité zdraví (77 %), láska a přátelství (66 %) a dobré rodinné vztahy (29 %). Naopak za nejméně důležité považují slávu a úspěch (- 22 %), peníze a bohatství (- 10 %), odvahu a statečnost (0 %) nebo smysl pro humor (1 %). Co se týče školních kroužků a volnočasových aktivit, téměř polovina žáků si z nabídky své školy nevybere (48 %). Čas strávený ve škole však považuje většina za smysluplný (70 %). Ve své třídě se cítí téměř třetina mladých studentů skvěle (29 %), větší část je ale méně optimistická a hodnotí klima ve třídě postojem „jde to“ (42 %). Jen v málo případech se žáci cítí mizerně (6 %) a „nic moc“ (8 %).

„Výsledek testovacího ročníku není reprezentativní, zapojeným školám však přinesl cennou zpětnou vazbu od jejich žáků a studentů. Ti si na praktickém příkladu vyzkoušeli, jak může typ hlasovací metody významně ovlivnit výsledek hlasování. Pedagogům sloužil projekt jako nástroj, který jim umožnil učit studenty kriticky přemýšlet nad výhodami a nevýhodami hlasovacích metod a vést je k zodpovědnému a aktivnímu občanskému životu,“ zhodnotila projekt Moje škola, můj hlas Helga Hrabincová, projektová manažerka z Institute H21.


______________________

Institute H21 je nezisková organizace založená v roce 2016. Jejím posláním je seznámit veřejnost v České republice i v zahraničí s univerzálním hlasovacím systémem Janečkovy metody (D21). Algoritmus metody založené na principu více hlasů, které má volič k dispozici, vymyslel Karel Janeček v roce 2012.

Projekt Moje škola, můj hlas realizoval Institute H21 v návaznosti na participativní řešení pro školy, které základním a středním školám již poskytuje. V rámci školního participativního rozpočtu (Pébéčka) vyhradí škola částku, o jejímž využití rozhodují sami žáci nebo studenti. Přicházejí se svými vlastními nápady a navrhují projekty, jak zlepšit prostředí nebo atmosféru ve škole a efektivně rozdělit přidělenou část rozpočtu.

Oficiální web Institute H21 www.ih21.org, projekt Participace 21 www.participace21.cz


0 komentářů: