Hans Rosling: Faktomluva – chápání světa na základě faktů III. Deset důvodů, proč se mýlíme v pohledu na svět – a proč jsou věci lepší, než vypadají

čtvrtek 2. ledna 2020 ·

O knize Faktomluva jsme už psali ZDE a první ukázka byla ZDE. Dnes uvedeme tři další instinkty: instinkt lineárnosti, strachu a zkreslené velikosti.


Instinkt lineárnosti

Faktomluva znamená… všimnout si předpokladu, že růst bude pokračovat lineárně, a uvědomit si, že takový růst ve skutečnosti není příliš obvyklý.

Chcete-li kontrolovat instinkt lineárnosti, pamatujte si, že křivky mohou mít různé tvary.

Nepředpokládejte automaticky lineární křivky. Mnoho trendů nepostupuje podle lineární křivky. Mohou mít křivky ve tvaru S, kopečku nebo nárůst násobný. Žádné dítě nepokračuje v růstu tempem z prvních šesti měsíců svého života – a žádný rodič to neočekává.


Instinkt strachu

Faktomuva znamená… všimnout si, že naši pozornost upoutalo něco děsivého, a uvědomit si, že tato věc nemusí nutně znamenat vysoké riziko. Náš přirozený strach z násilí, zajetí a kontaminace nás systematicky vede k tomu, že tato rizika nadhodnocujeme.

Chcete-li kontrolovat instinkt strachu, kalkulujte rizika.

Hrozivý svět: strach versus realita. Svět vypadá hrozivější, než ve skutečnosti je, protože informace o světě podléhají selekci – vybíráme je svým vlastním pozornostním filtrem nebo je záměrně selektují média právě proto, že nahánějí strach.

Riziko = nebezpečí x míra vystavení. Riziko, jež nějaká věc obnáší, nezávisí na tom, jak moc vás ta věc děsí, ale na kombinaci dvou faktorů. Jak nebezpečná je? A jak moc jste nebezpečí reálně vystaveni?

Než začnete jednat, uklidněte se. Když vás ovládá strach, vidíte svět jinak. Dokud vás panika nepřejde, snažte se udělat co nejméně rozhodnutí.


Instinkt zkreslené velikosti

Faktomluva znamená… všimnout si, že nějaký údaj sám o sobě vypadá působivě (je hodně vysoký nebo nízký), a uvědomit si, že kdybychom ho porovnali s jiným relevantním údajem nebo ho s ním vydělili, získali bychom možná opačný dojem – už by nám nepřipadal tak vysoký nebo nízký.

Chcete-li kontrolovat instinkt zkreslení velikosti, dávejte údaje do správných proporcí.

Porovnávejte. Velká čísla vždycky vypadají velká. Čísla uváděná sama o sobě mohou být zavádějící a vždy by ve vás měla vzbudit podezření. V každém případě hledejte srovnání. Ideálně číslo něčím vydělte.

Pravidlo 80/20. Dostali jste dlouhý seznam? Vyhledejte několik největších položek a těmi se zabývejte nejdřív. Pravděpodobně jsou důležitější než všechny ostatní dohromady.

Dělte – získávejte poměrné údaje. Absolutní čísla a poměrná čísla mohou vyprávět úplně jiné příběhy, zejména při pozorování skupin různých velikostí. Konkrétně porovnáváte-li země nebo regiony, zajímejte se o přepočty na osobu.

Vydal: Jan Melvil Publishing, Brno 2018, ISBN 978-80-7555-056-9. Kniha vyšla také elektronicky – www.melvil.cz, www.faktomluva.cz

0 komentářů: